Dr Adriana Wąsowicz-Piotrowska nowym ordynatorem oddziału neurologii

czwartek, 1.1.1970 01:00 8566

Szpital LATAWIEC ma nowego ordynatora oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Dotychczasową ordynator dr Hannę Marczyńską zastąpiła dr Adriana Wąsowicz-Piotrowska.

Nowa ordynator znana jest wśród personelu i pacjentów. W latach 2007-2016 pracowała w świdnickim oddziale neurologii jako zastępca ordynatora. Ukończyła studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Mieszka we Wrocławiu, lubi koty, a jej wielką pasją są narciarstwo oraz podróże po krajach Europy środkowo- wschodniej.

- Dr Adriana Wąsowicz – Piotrowska od dłuższego czasu współpracowała RSS „Latawiec” i doskonale zna  tutejszy oddział neurologiczny – mówi Grzegorz Kloc, dyrektor szpitala. - W Świdnicy, podobnie jak w innych szpitalach , w ramach tego oddziału funkcjonuje również pododdział udarowy. U nas neurologia to  34-łóżkowy oddział z bardzo dobrym wyposażeniem i pełnym dostępem do szpitalnej diagnostyki w tym TK i RM . Jestem przekonany, że  nowa szefowa oddziału, poprzez swój profesjonalizm i znakomitą umiejętność współpracy w zespole, sprawi, że ten trudny oddział  będzie się ciągle rozwijał pod względem medycznym, ale też będzie postrzegany przez naszych pacjentów jako przyjazny i bezpieczny. Nie ukrywam, że oddział neurologiczny  jest bardzo ważny tak dla Latawca , jak i przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu. Bardzo zależy mi na jego rozwoju.  

Dr Wąsowicz-Piotrowska przez ostatnie lata konsultowała pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi takimi jak: padaczka, choroby otępienne, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia nerwów obwodowych, bóle i zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa, dysfunkcje układu nerwowego po przebytych urazach, neurologiczne powikłania boreliozy, a także udary mózgu, które dotykają coraz młodsze osoby.

Z dr Adrianą Wąsowicz-Piotrowską rozmawiamy o udarach mózgu:

Pani doktor, jakie sygnały powinny zaniepokoić pacjenta lub jego rodzinę? Jak wyglądają pierwsze objawy udaru mózgu?

- Udar mózgu to stan nagłego zachorowania. Może wystąpić u zdrowego do tej pory człowieka lub pacjenta z obciążeniami i czynnikami ryzyka. Uwagę rodziny, świadków, pacjenta powinny zwrócić nagłe zaburzenia mowy, wzroku, pogorszenie słownego kontaktu, zaburzenia świadomości, mrowienia skóry, zwłaszcza zlokalizowane po jednej stronie ciała, nagłe zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty.

Czy, a jeżeli tak, to jakiej pierwszej pomocy możemy udzielić choremu z takimi objawami?

- Priorytetem jest szybka reakcja i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego,  ponieważ im szybciej chory trafi pod opiekę neurologa, tym szanse skutecznego leczenia i zmniejszenia lub ustąpienia objawów choroby są większe. Tak powstało słynne w środowisku neurologicznym określenie „Czas to mózg”. Do chwili przybycia fachowej pomocy należy ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu, nieprzytomnego w pozycji bocznej bezpiecznej, przygotować posiadaną dokumentację medyczną i informację o stosowanych lekach. Zespół Pogotowia powinien wypytać i otrzymać precyzyjną informację o dokładnym czasie wystąpienia niepokojących objawów, jeżeli jest to możliwe do ustalenia.

Jak przebiega leczenie udaru mózgu? (szpitalne i poszpitalne)

- Udar mózgu może wynikać z zamknięcia tętnicy, mówimy wówczas o udarze niedokrwiennym lub zawale mózgu (z grubsza mechanizm podobny jest do zawału serca). Innym rodzajem udaru jest udar krwotoczny, gdy pęka naczynie krwionośne i krew wylewa się do tkanki mózgowej lub w okolice mózgu. Najskuteczniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego mózgu jest leczenie trombolityczne. Najważniejszym elementem leczenia jest możliwość podania leku maksymalnie do 4,5 godziny od wystąpienia objawów. Oczywiście nie każdy chory kwalifikuje się do takiej formy terapii. Pacjenci, którzy nie przechodzą tej formy leczenia podlegają postępowaniu zachowawczemu innego typu z uwzględnieniem istotnego aspektu wczesnej rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, zapobieganiu i leczeniu możliwych i częstych komplikacji ze strony innych narządów. Dobrą perspektywą leczenia niektórych zawałów mózgu jest tzw. trombektomia, metoda mechanicznego usuwania zakrzepu z wnętrza naczynia cewnikami wprowadzonymi do układu krwionośnego. Nie jest obecnie niestety tak powszechna i dostępna, jak np. tromboliza, ale perspektyw są obiecujące. Zależnie od stanu dysfunkcji po leczeniu szpitalnym kierujemy chorego do dalszej rehabilitacji w warunkach szpitala, poradni rehabilitacyjnej, czy logopedycznej.

Jest także wielu pacjentów trwale i głęboko niesprawnych, z wątpliwym rokowaniem, co do poprawy stanu neurologicznego i w tym kontekście bardzo ważne jest edukowanie pacjentów, społeczeństwa o potrzebie eliminowania lub właściwego kontrolowania potencjalnych, modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu. To rzeczy, na które mamy realny wpływ, a często wydaje nam się, że udar nas ominie. Niestety z własnego doświadczenia zawodowego wiem, że wielu pacjentów dałoby wszystko, żeby móc cofnąć czas i własnym działaniem uniknąć ciężkiej lub nawet niewielkiej niesprawności. Dlatego warto o takich możliwościach pacjentom mówić.

Czy zmiany zachodzące w mózgu chorego po udarze są odwracalne?

- Powiedzieliśmy wcześniej „Czas to mózg” dlatego, że im szybciej jesteśmy w stanie podać właściwy lek, tym większa jest szansa nawet na całkowite ustąpienie objawów oraz brak uszkodzenia tkanki mózgowej. Większa szansa nie oznacza 100-procentowej, ale proszę mi uwierzyć, gra warta jest świeczki. W przypadkach innych, kiedy dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, nadal nie oznacza to braku perspektyw. Mózg ludzki dysponuje możliwością przeorganizowywania swoich funkcji, tworzenia nowych połączeń, adaptowania się do nowych okoliczności, a to, poparte rehabilitacją, daje szanse na uzyskanie lepszej sprawności. Oczywiście jest to zwykle proces długotrwały, wymagający współpracy lekarza, pacjenta, rehabilitanta i rodziny.

Jakie są czynniki ryzyka udaru mózgu? Kiedy wzrasta zachorowalność na tę chorobę? Czy można powiedzieć, że któraś z płci choruje częściej?

- Jest ich niestety dużo i są powszechne. Dlatego mamy w Polsce około 60-80 tysięcy udarów, a co najgorsze połowa pacjentów umiera w ciągu roku od zachorowania. Czynniki ryzyka udaru, na które nie mamy wpływu, czyli tzw. niemodyfikowalne to wiek, płeć (częściej chorują nasi panowie), obciążenia genetyczne. Ale już na nadciśnienie tętnicze, choroby serca (w tym migotanie przedsionków), palenie papierosów, cukrzycę, zmiany miażdżycowe tętnic, zaburzenia poziomu tłuszczów we krwi, otyłość, nadużywanie alkoholu mamy wpływ w ten sposób, że powinniśmy je eliminować, a choroby przewlekłe systematycznie leczyć pod okiem specjalisty.

Oddział neurologiczny to także inne choroby układu nerwowego. Jakie schorzenia leczą Państwo w oddziale?

- Neurologia diagnozuje i leczy choroby ośrodkowego (przypomnę to mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego. Poza udarami mózgu leczymy pacjentów z padaczką, chorą Parkinsona, chorobami otępiennymi, diagnozujemy i leczymy stwardnienie rozsiane, szereg chorób dotyczących nerwów obwodowych, czyli neuro- i polineuropatii, bóle kręgosłupa, choroby nowotworowe układu nerwowego, neurogenne zaniki mięśniowe, bóle i zawroty głowy. Proszę mi wierzyć, jest nad czym pracować.

Ilu pacjentów rocznie korzysta z Państwa opieki?

- Oddział neurologiczny liczy 34 łóżka. W ciągu roku hospitalizujemy około 2100 - 2200 pacjentów.

Jakimi badaniami diagnostycznymi/obrazowymi dysponujecie?

- Możliwości diagnostyczne oddziału i szpitala są naprawdę dobre. Dysponujemy diagnostyką radiologiczną w szerokim wymiarze, a w tym tomografią komputerową, w ostatnich miesiącach dobrej jakości aparatem rezonansowym. Wykonujemy badania EMG, EEG, dopplerowskie badanie tętnic szyjnych, czyli tzw. przepływy. Oczywiście dysponujemy szerokim panelem badań laboratoryjnych wykonywanych na miejscu, a także możliwością wysyłania materiału do wysoce specjalistycznych analiz w laboratoriach zewnętrznych.

Więcej informacji o oddziale znajdą Państwo na stronie internetowej - KLIKNIJ

RSS „LATAWIEC” w Świdnicy
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
ul. Leśna 27-29

www.szpital.swidnica.pl

 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY INNYCH ARTYKUŁÓW:  

1/  Co kobiety powinny wiedzieć o oddziale ginekologiczno położniczym Szpitala Latawiec? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-kobiety-powinny-wiedziec-o-oddziale-ginekologiczno-polozniczym-szpitala-latawiec-/18763/15

2/  Co w ofercie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Szpitala LATAWIEC? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-w-ofercie-zakladu-diagnostyki-obrazowej-i-radiologii-szpitala-latawiec-/19253/15 

3/ Co warto wiedzieć o Laboratorium Szpitala LATAWIEC?
http://doba.pl/dsw/artykul/co-warto-wiedziec-o-laboratorium-szpitala-latawiec-/19771/15 

4/ Czy grożą nam epidemie chorób zakaźnych?

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20190&cat_id=15&site=dsw 

5/ Kiedy POZ a kiedy SOR? Co pacjent powinien wiedzieć?

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20735&preview=05ead621e9e7f376b80bf92116a5c29b&site=dsw

6/ Jakie są nowe formy diagnozy i terapii w onkologii?

https://doba.pl/dsw/artykul/jakie-sa-nowe-formy-diagnozy-i-terapii-w-onkologii-/21320/15

7/ Szpital LATAWIEC kupił nowoczesny densytometr do pomiaru gęstości kości

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=22062&preview=ce92f3e36b239319040060436cc5960c&site=dsw

8/ Nowotwory dziedziczne - światowej klasy specjaliści w świdnickim szpitalu

https://doba.pl/dsw/artykul/nowotwory-dziedziczne-swiatowej-klasy-specjalisci-w-swidnickim-szpitalu/22603/0

9/ Jaki był rok 2018 dla SP ZOZ? 

https://doba.pl/dsw/artykul/jaki-byl-rok-2018-dla-sp-zoz-/23342/0

10/ Densytometr także dla sportowców. Jakie badania wykonasz?

https://doba.pl/dsw/artykul/densytometr-takze-dla-sportowcow-jakie-badania-wykonasz-/23924/0/noa123