Mianowanie czeladników oraz ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

czwartek, 3.11.2022 05:00 839 0

W Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i tym samym stali się oficjalnie członkami społeczności szkolnej.

Nowych uczniów powitała w murach szkoły dyrektor Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Marta Masyk.

Ponadto podczas wydarzenia absolwenci Szkoły Branżowej odbierali dyplomy potwierdzające zdobycie kwalifikacji czeladniczych.
Starszy Cechu w Bielawie Kazimierz Rachowiecki Szablą im. Jana Kilińskiego, mianował absolwentów szkoły Branżowej na czeladników danego zawodu.

Nowym uczniom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek