Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie pojadą do Chorwacji

piątek, 5.4.2024 15:44 1983

Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie kontynuuje realizuję Projektu Erasmus+, w ramach którego, już w kwietniu br., grupa 22 uczniów szkoły będzie realizować  staże w Spilcie w Chorwacji. Działania związane z przygotowaniem młodzieży rozpoczęto 25 stycznia br.

Staże, w formie praktyk zawodowych będą realizowane dla uczniów technikum w ramach uzyskanej Akredytacji dla programu realizowanego na zasadach Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,  Akcja KA121-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Aktualnie realizowane są zajęcia przygotowawcze dla grupy 22 uczniów na kierunku technik usług fryzjerskich (11 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (11 uczniów). Celem głównym tych zajęć jest przygotowanie: językowe i kulturowo - pedagogiczne młodzieży, która została wybrana spośród chętnych i zakwalifikowana do działania związanego z realizacją projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona była w oparciu o:

- zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,

- równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie oraz wyrównanie szans (narodowość ukraińska),

- jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wyłoniła grupę 22 uczniów na  trzytygodniowy staż w terminie 28.04.-18.05.2024r., którzy w tym czasie będą pod opieką dwóch doświadczonych nauczycielek praktycznej nauki zawodu.

FOTO: ZS Nr 2 w Dzierżoniowie