Anna Szydłowska: Nowoczesna edukacja i przyszłość Dzierżoniowa

wtorek, 26.3.2024 20:27 1583

Gościem podcastu jest Anna Szydłowska, wicedyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz kandydatka do Rady Miejskiej Dzierżoniowa z okręgu nr 2, pozycja nr 7, reprezentująca Komitet Wyborczy Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego. Pani Anna jest nie tylko nauczycielką języka angielskiego, ale także pasjonatką nowoczesnych technologii i promotorką dobrostanu dzieci i młodzieży. Rozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed edukacją w dobie szybkiego rozwoju technologicznego oraz o roli nauczycieli w przygotowaniu młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Nasz gość podzieli się swoimi wizjami dotyczącymi rozwoju szkół w obszarze nowych technologii oraz planami dotyczącymi szkoleń dla nauczycieli z zakresu dobrostanu uczniów. Ponadto zagłębimy się w temat sztucznej inteligencji i jej potencjalnego wpływu na przyszłość edukacji. Rozmawia Tomasz Kuriata.

POSŁUCHAJ PODCASTU

Sfinansowano przez KW Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego