Warsztaty dla osób z Ukrainy i Polski już 22 maja!

czwartek, 12.5.2022 10:24 135

W niedzielę 22 maja zapraszamy do Teatru Dramatycznego na warsztaty wspólnotowe!To spotkanie ponad językami skierowane jest przede wszystkim do osób z Ukrainy i z Polski, które chcą wspólnie przeżyć teatralną przygodę. Warsztaty będą poprowadzone metodą dramy przez Miłosza Pietruskiego – aktora, pedagoga wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, doświadczonego jako prowadzącego warsztaty teatralne dla grup społecznie wykluczonych.
Warsztat będzie odbywał się w godzinach 10-18 z dwugodzinną przerwą.
Udział – symboliczne 8 zł.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Warsztaty poprzez dramę to interaktywna metoda terapii, wykorzystująca nasze naturalne zdolności do wcielania się w rolę. Dzięki ćwiczeniom dramowym zawiązujemy pozytywne relacje społeczne, wzmacniamy swoje poczucie integralności, czujemy się bezpiecznie, uczymy się jak w sposób odważny i kreatywny podchodzić do codziennych zadań.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie u pedagożki teatru Nikoli Olszak: 74 648 83 15, lub w Biurze Współpracy z Publicznością pod numerami: 74 648 83 01, 74 648 83 02, 74 648 83 03 i 535 778 816, a także mailowo: pedagogteatru@teatr.walbrzych.pl / liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się w ramach programu ZAPRACOWANI. REZYDENCJE DRAMATURGICZNE W WAŁBRZYCHU 

///////// 

Ексклюзивний майстер клас для українців та поляків!У неділю, 22 травня, запрошуємо до Драматичного театру на громадські майстер-класи!Ця зустріч спрямована насамперед для людей з України та Польщі, які хочуть разом пережити театральну пригоду. Майстер клас проводитиме Мілош П’єтрускі – актор, викладач Вроцлавської філії Академії театрального мистецтва. св. Виспянський, має досвід роботи викладача театральних майстерень для соціально відсторонених груп.
Семінар триватиме з 10:00 до 18:00 з двогодинною перервою.
Вхід символічний- 8 злотих.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Драматичні майстер-класи – це інтерактивний метод терапії, який використовує нашу природну здатність грати роль. Завдяки драматичним вправам ми налагоджуємо позитивні соціальні стосунки, зміцнюємо почуття порядності, відчуваємо себе в безпеці, вчимося сміливо та творчо підходити до повсякденних завдань.

Усіх бажаючих просимо реєструватись за телефоном 74 648 83 15 або в офісі співпраці з глядачами: 74 648 83 03 та 535 778 816, а також електронною поштою: pedagogteatru@teatr.walbrzych.pl / Кількість місць обмежена.