Trzy organizacje sportowe w gminie Czarny Bór otrzymały dofinansowanie

sobota, 18.3.2023 10:15 0

43 tysiące złotych na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, otrzymały 3 organizacje działające na terenie gminy Czarny Bór, w ramach II otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skalnik” Czarny Bór otrzymało 21 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych. Klubowi Sportowemu Ludowe Zespoły Sportowe Iskra Witków, przyznano 19 tysięcy złotych, na organizację przygotowań i uczestnictwo zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z bieżącym utrzymaniem bazy sportowej na terenie miejscowości Witków.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” Wrocław, na upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć treningowych, udział w rywalizacji sportowej na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, otrzyma kwotę 3 tysięcy złotych.

Gmina Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)