Prezeska Książa w Radzie przy Muzeum Narodowym

czwartek, 25.8.2022 19:24 687 0

Prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska została powołana do Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Największy ze śląskich zamków, będący jednocześnie najpopularniejszą atrakcją turystyczną województwa dolnośląskiego współpracuje z Muzeum Narodowym już od siedmiu lat.

Zarządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 lipca tego roku w sprawie powołania członków Rady Muzeum Narodowego zostało już podpisane prze ministra Piotra Glińskiego i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra i Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Rada, która wspiera dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego w jego obowiązkach powołana została na czteroletnią kadencję i składa się z 14 osób. Obok Anny Żabskiej, która zarządza Zamkiem Książ w Wałbrzychu od 2017 roku, znalazł się w niej jeszcze jeden wałbrzyszanin, którym jest dyrektor miejskiego Muzeum Porcelany, Jacek Drejer.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jakim jest wybór do Radu Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dzięki trwającej już 7 lat naszej współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu wiele z oryginalnych elementów wyposażenia Książa wchodzących niegdyś w skład historycznej kolekcji książąt Hochberg von Pless powróciło do swoich pierwotnych lokalizacji – mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu.

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności: nad gromadzeniem i trwała ochroną dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Ponadto ocenia na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego działalność Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek