Blisko sto wykroczeń podczas działań „Kaskadowy pomiar prędkości”

poniedziałek, 18.7.2022 10:52 407 0

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu podsumowali piątkową akcję „Kaskadowy pomiar prędkości”. Żadna z ponad 100 skontrolowanych osób nie utraciła prawa jazdy za zbyt szybką jazdę. Policjanci podczas całego dnia łącznie ujawnili jednak ponad 90 wykroczeń związanych z tym zagadnieniem.

Udział w akcji wzięło 22 policjantów wałbrzyskiej „drogówki”. Łącznie na 27 statycznych punktach pomiaru prędkości dokonali oni kontroli 112 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili 92 wykroczenia związane z przekroczeniem dozwolonej przepisami prawa prędkości. Obsłużyli tego dnia 3 kolizje drogowe.

Kolejny raz przypomnijmy, że za jazdę z nadmierną prędkością taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie do 2,5 tysiąca złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia. Tym, którzy przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

źródło:  KMP w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek