ZUS zaprasza wrocławskich uczniów do udziału w konkursie

piątek, 2.2.2018 13:00 452 0

„Projekt z ZUS” to oryginalny pomysł dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na lepsze poznanie ubezpieczeń społecznych. Poprzez własnoręcznie wykonane prace artystyczne lub informatyczne młodzież nauczy się, dlaczego warto być ubezpieczonym.

W ubiegłym roku Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Nadesłane prace były dojrzałe, dobrze oddawały temat ubezpieczeń. Nie zabrakło w nich humoru. Zadaniem uczestników było wykonanie – w formie filmu, plakatu, komiksu lub animowanej prezentacji Power Point – materiału wyjaśniającego, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Z Wrocławia w konkursie brali udział uczniowie Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza, przy Zespole szkół nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64 z filmem „Mądry Polak po szkodzie”.

Dla podstawówek i gimnazjów

„Projekt z ZUS” jest skierowany do uczniów gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych (obecnie 7 klasy). Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie filmu, plakatu, komiksu lub animowanej prezentacji multimedialnej. Prace uczniów mają pokazać, że ubezpieczenia społeczne po prostu są ważne. Przy realizacji zadania, z młodzieżą pracuje przeszkolony przez ZUS nauczyciel. Najlepsze prace uczniów biorą udział w konkursie z nagrodami.

Zgłoszenia i materiały

Zainteresowane „Projektem z ZUS” szkoły mogą zgłaszać się do koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji wrocławskiego Oddziału ZUS. Za zapewnienie opieki merytorycznej dla nauczycieli – opiekunów projektu oraz w zależności od potrzeb organizację lekcji instruktażowej odpowiada Joanna Małolepszy, nr tel.71 30 06 386, adres email: joanna.malolepszy@zus.pl Wszystkie materiały dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie http://www.zus.pl/edukacja/gimnazja-szkoly-podstawowe

Działania przez cały rok

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w szkołach przez cały rok szkolny. Materiał do projektu jest dopasowany do możliwości poznawczych uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjów.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)