Żołnierze 16 DBOT ratowali tonących w Odrze

poniedziałek, 4.7.2022 09:15 224 0

Po raz pierwszy wrocławianie i goście odwiedzający stolicę Dolnego Śląska mieli okazje zobaczyć współpracę służb ratownictwa wodnego, wspartą przez żołnierzy 16. DBOT.

A wszystko  z okazji Dnia Marynarza Rzecznego, który jest pamiątką  zwycięstwa polskiej flotylli rzecznej nad bolszewikami pod Horodyszczem w 1919 roku . Obchodzony jest każdego roku 3 lipca.  We Wrocławiu największe świętowanie zorganizowane zostało w sobotę, 2 lipca.

Wydarzeniem inaugurującym wielką, plenerową imprezę był piknik marynarski i parada statków na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do wyspy Piasek. Parada objęła kilkadziesiąt jednostek. Płynęły więc statki służb publicznych, statki do przewozu osób, statki turystyczne i rekreacyjne.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali żołnierze specjalnej grupy ratownictwa wodnego  16. DBOT.

Największą atrakcją dla publiczności był pokaz ćwiczeń służb mundurowych zajmujących się ratownictwem wodnych, prezentacja sprzętu wodnego i lądowego, pokaz sprzętu wojskowego.

Ratownicy z Dolnośląskiego WOPR wspólnie z żołnierzami 16 DBOT przy zabezpieczeniu Policji, zorganizowali dwa pokazy, których celem było zaprezentowanie współdziałania służb mundurowych w akcji ratowania tonących ludzi.  Wcześniej  zgodnie ze scenariuszem na Odrze zderzyły się statki. Do  rzeki wpadli ludzie bez kapoków. Dwie osoby zaczęły tonąć. Do wspólnych działań należało przystąpić błyskawicznie, celem ratowania życia ludzkiego. W ciągu kilkunastu sekund osoby tonące zostały podjęte z wody i znalazły się na pokładzie łodzi ratunkowych. Ta akcja pokazała jak ważne są wspólne szkolenia i koordynacja działań wszystkich służb.       

Dotychczasowe wspólne szkolenia prowadzone były z dużym zaangażowaniem, na bardzo wysoki poziomie.

 

Ustawa o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku powierzyła WOT niemilitarną części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie ustawy Dowódca WOT został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpili w opisywanym zakresie dotychczasowych szefów WSzW i stali się prawą ręką wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia jakiego może udzielić wojsko tj.

  • Utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
  • Kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)