Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego ws. zmiany liczby radnych

czwartek, 8.2.2018 11:00 748 0

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r.

foto. Mikołaj Czerwiński-Doba.pl

W przypadku 5 jednostek samorządu terytorialnego nastąpiła zmiana liczny radnych:

- powiat dzierżoniowski: z 23 do 21,

- powiat kłodzki: z 29 do 27,

- Gmina Góra: z 21 do 15,

- Gmina Kamienna Góra (miasto): z 21 do 15,

- Gmina Siechnice: z 15 do 21.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)