Zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych osiedlowych we Wrocławiu - gdzie odbędą się wybory?

środa, 29.9.2021 14:25 257 0

W poniedziałek zakończył się dodatkowy termin wyznaczony przez Miejską Komisję Wyborczą do zgłaszania kandydatów na radnych osiedlowych. W całym Wrocławiu powstaną samorządy osiedlowe, ale na niektórych Osiedlach nie odbędzie się głosowanie.

Już wiemy, że głosowanie w wyborach do Rad Osiedli odbędzie się 17 października na 44 z 48 wrocławskich Osiedli. Na czterech Osiedlach: Osobowice–Rędzin, Świniary, Pawłowice i Bieńkowice liczba zarejestrowanych kandydatów jest identyczna z liczbą miejsc w samorządzie osiedlowym. W takiej sytuacji ordynacja wyborcza wskazuje, że wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymują mandat radnych osiedlowych bez głosowania.

Z tych samych powodów głosowanie nie odbędzie się na części pięciu kolejnych Osiedli. Chodzi o dwa okręgi wyborcze Osiedli Powstańców Śląskich oraz Huby, a także pojedyncze okręgi na Praczach Odrzańskich, Muchoborze Małym i Starym Mieście.

Łącznie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 1193 osoby ubiegające się o 786 mandatów (mogą wystąpić jeszcze nieznaczne różnice w ogólnej liczbie kandydatów po rozpatrzeniu złożonych odwołań). Liczba osób wchodzących w skład samorządu osiedlowego, jest zależna od liczby mieszkańców. W przypadku mniej zaludnionych Osiedli samorząd tworzy 15 osób. Natomiast na większych osiedlach 21 osób wejdzie w skład samorządu osiedlowego.

Niebawem Miejskie Biuro Wyborcze ogłosi imienne listy z nazwiskami kandydatów, będą one dostępne na obwieszczeniach w przestrzeni miejskiej, a także w internetowym serwisie specjalnym

Dodaj komentarz

Komentarze (0)