komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

niedziela, 7 marca 2021

Tomasza, Perpetuy

Wystartowało WBO 2021 i Szkoła Liderów

poniedziałek, 18.1.2021 15:30 , komentarze: 0 , odsłony: 209
kategorie artykułu:

RUSZA KOLEJNA EDYCJA WROCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELKIEGO

Dziś o godzinie 9.00 rozpoczął się nabór wniosków w 9. już edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
W tym roku na nowe pomysły mieszkańców przeznaczono 25 milionów złotych.
WBO rozpoczął się od pilotażowej edycji w 2013 r. Przez 8 lat istnienia programu swoje projekty zgłosiło 2 913 liderów, a na blisko 400 zwycięskich projektów oddano w sumie 825 639 głosów. Łączna wartość realizowanych projektów to blisko 171 mln zł.

Serdecznie zapraszam wszystkich wrocławian do udziału w nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do brania spraw w swoje ręce i budowania Wrocławia po swojemu, dla was, waszych najbliższych i waszych wspólnot. Na realizacje pomysłów mieszkańców przeznaczamy 25 milionów złotych –
zachęca do udziału w WBO Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – Dzięki WBO zrealizowaliśmy już 339 projektów wrocławian, a kolejne 64 właśnie realizujemy. Jeśli macie pomysły na inwestycje w swoim otoczeniu – na nowy park, ścieżki rowerowe, place zabaw – zgłaszajcie je do WBO, zmieniajcie miasto – kończy prezydent Sutryk.

Zasady WBO 2021


W zasadach tegorocznego WBO nie ma zmian w porównaniu do poprzedniej edycji. Do budżetu należy zgłaszać projekty o charakterze ogólnodostępnym. Na ich realizację Miasto przeznaczy 25 milionów złotych, z czego 16 mln jest przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych – czyli takie które swoim zasięgiem obejmują więcej, niż jedno osiedle. Jako projekt osiedlowy można zgłaszać pomysły zielone (parki, skwery, zieleń przyuliczna), instalacje lub obiekty rekreacyjne i sportowe oraz infrastrukturę związaną ze zrównoważoną mobilnością – np. trasy rowerowe. Jego maksymalna wartość to 2 miliony zł. Na realizacje projektów osiedlowych przeznaczono 9 milionów zł – maksymalnie 750 tys. zł. na 1 projekt.
Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów, które składa się papierowo lub elektronicznie korzystając z formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców.  Złożone projekty będą publikowane wraz z ocenami na stronie internetowej budżetu. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie i papierowo. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków a wyniki głosowania zostaną opublikowane na www.wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
Do WBO 2021 można zgłaszać projekty, które Miasto ma prawo realizować (np. położone są na terenach, do których Gmina ma prawo). WBO 2021 jest uregulowane art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf
oraz uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LXII/1440/18.

Kalendarz WBO 2021
Każda edycja WBO rozpoczyna się składaniem projektów, następnie przechodzą one pierwszy etap weryfikacji, konsultacje i kolejny etap weryfikacji. Po dwukrotnym zweryfikowaniu i konsultacjach z liderem publikowana jest wstępna lista projektów a następnie – po etapie odwołań –publikacja ostatecznej listy. Etap zgłaszania projektów kończy się jesiennym głosowaniem.

Szczegółowy kalendarz:

·        składanie projektów: 18.01 - 15.02.2021
·        pierwszy etap oceny projektów: 18.01 - 01.06.2021
·        publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2021
·        konsultacje projektów: 01.06 - 05.07.2021
·        drugi etap oceny projektów: 06.07 - 23.08.2021
·        publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 23.08.2021
·        możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2021
·        publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
·        głosowanie na projekty WBO 2021 24.09 - 11.10.2021

Szkoła Liderów WBO 2021

Jednocześnie 20 stycznia rozpoczyna się Szkoła Liderów – bezpłatne, zdalne, otwarte spotkania dla osób, które chciałyby realizować swoje pomysły w ramach WBO. W ich będzie można zapoznać się z podstawowymi wytycznymi dla projektów, kryteriami, które musi spełniać projekt oraz o zasadach, których warto przestrzegać, by dbać o Wrocław i jego mieszkańców. Zaplanowano cztery otwarte spotkania. Odbędą się one w formie zdalnej i będą na Facebooku. szczegółowe informacje: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zostan-liderem-wbo-2021-zmieniaj-wroclaw

Harmonogram spotkań Szkoły Liderów

·        20 stycznia 2021 | godz. 17.00–18.30
Wrocławski Budżet Obywatelski od podstaw: jak złożyć wniosek, o czym warto pamiętać, harmonogram, zasady, etc.
Zaproszeni goście: Michał Ciesielski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Joanna Klima (Stowarzyszenie Serce Szczepina), Przemysław Leszyński (Wydział Partycypacji Społecznej), Monika Pec-Święcicka (Zarząd Zieleni Miejskiej), Bartłomiej Świerczewski (Departament Spraw Społecznych), Sebastian Wolszczak (Wydział Partycypacji Społecznej). Moderacja: Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.) Tłumaczenie PJM: Izabela Wielgus.
·        27 stycznia 2021 | godz. 17.00–18.30 Projekty WBO i ich dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
·        20 kwietnia 2021 | godz. 17.00–18.30 Budowanie zespołu i współpraca z otoczeniem
·        27 maja 2021 | godz. 17.00–18.30 Promowanie projektów i zdobywanie poparcia dla ich realizacji

Webinaria dla stawiających pierwsze kroki

Miasto zaprasza także na cykl 6 webinariów dla początkujących liderów, na które obowiązują zapisy. Pierwszeństwo udziału będą mieć te osoby, które nie brały do tej pory udziału jako lider/ka w żadnej edycji WBO. Miejsc jest 12, a zapisy dotyczą całego cyklu sześciu spotkań. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Webinaria będą rozwinięciem tematów poruszanych na spotkaniach otwartych:
·        Projekt od A do Z, czyli co każdy wie post factum, podpowiedzi doświadczonego lidera/liderki (prowadzenie: Joanna Klima – Serce Szczepina)
·        Projekt dostępny, czyli jaki? (prowadzenie: Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia)
·        Projekty WBO z ekologią za pan brat!
·        Dobra przestrzeń w mieście, czyli jaka? Co każdy lider/ka wiedzieć powinien? (prowadzenie: Michał Ciesielski – Towarzystwo Urbanistów Polskich)
·        Jak współpracować z otoczeniem? Partnerstwa lokalne, sieci współpracy, projektowe sojusze… (prowadzenie: Joanna Warecka – Stowarzyszenie „Żółty Parasol”)
·        Jak promować projekty WBO? Niezbędnik lidera/ki!

Organizatorem Szkoły Liderów WBO 2020 jest Urząd Miejski Wrocławia -Wydział Partycypacji Społecznej, we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.  

 

Wasze komentarze

piątek, 5.3.2021 16:03
piątek, 5.3.2021 14:36
piątek, 5.3.2021 14:28
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele