Wystartował otwarty nabór pomysłów na MIASTOmovie 11!

czwartek, 25.5.2023 12:31 0

11. odsłona festiwalu filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie zatytułowana będzie „niedoskonałości”. Już po raz drugi zapraszamy odbiorców i odbiorczynie do zaproponowania swojej własnej interpretacji hasła festiwalu i zgłoszenia  do 30 czerwca propozycji wydarzeń, które uzupełnią jego program.

 
Tegoroczne hasło przewodnie jest z jednej strony rewersem, a z drugiej kontynuacją tematu 10. edycji - „Kwestii gustu”, prowokującej rozważania o formie i estetyce budynków. „Niedoskonałości” będziemy analizować na trzech płaszczyznach: architektoniczno-urbanistycznej  (obiekty i założenia powstające jako celowo niekompletne oraz niedoskonałości powstałe w czasie rozwoju miasta, które stają się jego nieodłączną częścią czy przejawy architektury wernakularnej), społecznej (osoby i grupy mające trudności z odnalezieniem się w mieście, pozostające na marginesie społeczności, a także zjawiska społeczne nietolerowane w publicznym życiu miasta) i biologicznej (zjawisko czwartej przyrody, roślinności ruderalnej, istot nieludzkich, które pojawiają się w przestrzeni miasta).

W trwającym otwartym naborze czekamy na zgłoszenia propozycji wydarzeń, które w twórczy sposób zgłębią tytułowe „niedoskonałości” – w formie spotkania, wykładu, prezentacji, warsztatu... A może w jeszcze innej, nowej dla MIASTOmovie postaci? Naborem chcemy otworzyć festiwal na nowe głosy, ciekawe tematy i nieoczekiwane sposoby ich poruszania. Zależy nam na tym, by wydarzenie włączało do udziału zarówno naszą dotychczasową publiczność, jak i osoby luźno zainteresowane tematyką miejsko-przestrzenną. Open call potrwa do 30 czerwca.

Wybrany pomysł trafi do programu MIASTOmovie, dopełniając przewidziane w nim pokazy filmowe, dyskusje, spotkania czy wędrówki. Autorowi bądź autorce zwycięskiego konceptu gwarantujemy wynagrodzenie oraz wsparcie promocyjne, organizacyjne i dokumentacyjne wydarzenia. Osobom spoza Wrocławia zapewniamy również nocleg i zwrot kosztów dojazdu. Miejsce realizacji wybierzemy wspólnie. Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 27 lipca!

Regulamin otwartego naboru pomysłów dostępny jest → TUTAJ


11. festiwal filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie odbędzie się między 27 września a 1 października we Wrocławiu – w Kinie Nowe Horyzonty i innych przestrzeniach miasta. Organizatorem festiwalu jest Wrocławska Fundacja Filmowa. Współorganizatorami są Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Kino Nowe Horyzonty i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)