Wspólny kierunek UPWr i PWr

poniedziałek, 30.5.2022 14:59 349 0

Biogospodarka to nasza przyszłość, również na rynku pracy. Dlatego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską otworzą anglojęzyczne studia na kierunku Bioeconomy. Umowę w sprawie wspólnego kierunku podpisali w poniedziałek rektorzy obu wrocławskich uczelni – prof. Jarosław Bosy i prof. Arkadiusz Wójs. 

Prof. Jarosław Bosy, rektor UPWr nie ma wątpliwości, że skoro ministerstwo stworzyło warunki dla wspólnych kierunków studiów, to należy to robić i w ten sposób wzbogacać ofertę dydaktyczną uczelni. – Rozwiązania techniczne, w których specjalizuje się politechnika oraz nasza wiedza i rozwiązania dotyczące środowiska – połączone są szczególnie cenne, gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju i na jego potrzeby kształcimy specjalistów – podkreśla rektor.

Prof. Agnieszka Bieńkowska, prorektor ds. kształcenia PWr dodaje, że pomysł na uruchomienie wspólnego kierunku pojawił się już kilka lat temu, ale jego realizacja wymagała szerokiej współpracy m.in. w zakresie przygotowania programu studiów. – Prowadzenie wspólnego kierunku pozwoli nie tylko na uzupełnienie oferty dydaktycznej, lecz także na wzmocnienie potencjału obu uczelni – podkreśla.

Kierunek Bioeconomy utworzony zostanie na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. Będą to 7-semestralne, stacjonarne studia wspólne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim. 

– Celem jest wykształcenie wykwalifikowanego inżyniera, który będzie przygotowany do rozwiązywania problemów i wyzwań rozwijającej się biogospodarki, rozumiejącego potrzeby zmieniającego się świata i potrafiącego twórczo rozwiązywać problemy środowiskowe – mówi prof. Krzysztof Lejcuś z Instytutu Inżynierii Środowiska UPWr, który wraz z prof. Andrzejem Białowcem z Katedry Biogospodarki Stosowanej UPWr jest autorem koncepcji kierunku.

Naukowcy UPWr nie mają wątpliwości, że biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji oraz usług. Rynek, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr. Dlatego kształcenie będzie obejmować wiedzę inżynierską z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych, innowacji, technologii, ochrony know-how, procesów przemysłowych, logistyki łańcucha dostaw i ekonomii.

– Program studiów został tak ułożony, by rozwijać umiejętności innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzyć kompetencje do wdrażania technologii i współpracy nauki z biznesem – podkreślają.

We wspólnym projekcie Wydział Inżynierii Środowiska PWr będzie realizował kursy z obszaru biotechnologii środowiska, zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, recyklingu i ponownego wykorzystania surowców, zarządzania środowiskiem oraz ochrony powietrza.

– Studia prowadzone wspólnie to sprawdzone na świecie rozwiązanie, które jest bardzo korzystne dla studentów. Mogą czerpać z wiedzy i doświadczenia wykładowców oraz bazy dydaktycznej obu uczelni –  podkreśla prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr. – Kształcenie w języku angielskim otwiera natomiast naszą ofertę także na kandydatów zagranicznych, w tym uczestników międzynarodowych programów wymiany studenckiej – dodaje.

Biogospodarka to nasza szansa i przyszłość

Biogospodarka to nasza przyszłość. Głównym celem uchwalonego w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w ramach tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko do 2027 roku UE na sprawiedliwą transformację zamierza przeznaczyć wsparcie finansowe w wysokości 100 mld euro.

Rozwój biogospodarki nieustannie przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy, stąd absolwent nowego kierunku będzie miał wiele możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy. Zatrudnienia będzie mógł szukać w nowopowstających firmach związanych z szeroko pojętą zrównoważoną gospodarką, w sektorze Bio-Based Industry, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem czy dystrybucją bioproduktów oraz zamykaniem obiegów materii i energii, a także w biorafineriach. Wykwalifikowani inżynierowie będą poszukiwani również w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, w firmach konsultingowych, w laboratoriach badawczych, czy firmach biotechnologicznych.

 

Rekrutacja na nowy kierunek rusza 31. maja.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)