Wsparcie dla inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową

wtorek, 19.7.2022 13:40 272 0

Wiosną tego roku rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Dziś poznaliśmy jego rozstrzygnięcie, dzięki któremu do 29 dolnośląskich gmin trafi ponad 92 miliony złotych.

- Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną to inwestycje w jakość naszego codziennego życia, dlatego cieszę się, że do dolnośląskich gmin trafi tak potężne wsparcie finansowe. Dodatkowo umiejętne i rozważne gospodarowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Dlatego będą to inwestycje ważne podwójnie – poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą środowisku naturalnemu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

- Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko. 

Wsparcie obejmie do 100 % kosztów inwestycji, a limit dofinansowania dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:

•             sieci wodociągowych,

•             sieci kanalizacyjnych,

•             oczyszczalni ścieków,

•             przydomowych oczyszczalni ścieków,

•             stacji uzdatniania wody,

•             podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie

Jednym z beneficjentów wsparcia jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji na poprawę gospodarki wodnej na terenie Gminy Jedlina - Zdrój i Gminy Walim.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)