Wrocławskie szkoły po raz kolejny powalczą o tytuł tej “najbardziej rowerowej”

środa, 29.11.2023 12:21 270 0

Edukacja dzieci i młodzieży leży u podstaw działań związanych z promocją i rozwojem aktywnej mobilności we Wrocławiu. Praktyczne umiejętności i wiedza teoretyczna przekazywana przez rowerowych praktyków warunkują zaszczepianie dobrych nawyków transportowych od najmłodszych lat. Dlatego już po raz drugi wrocławskie szkoły zostały zaproszone do konkursu na “Najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu”, w którym do wygrania jest kilkanaście tysięcy złotych, ale przede wszystkim zdrowie dzieci i mniejsze korki we Wrocławiu.

Konkurs ma na celu zachęcenie szkół do realizowania zajęć i aktywności z zakresu zrównoważonej mobilności. Placówki otrzymują punkty za działania prowadzone przez cały rok szkolny. Najwyżej punktowane są te związane z przeprowadzaniem kursów i egzaminów na kartę rowerową. Kolejne punkty przyznawane są m.in. za udział szkoły w kampanii Rowerowy Maj, czy Rowerowy Maj DOGRYWKA oraz działaniach i zajęciach edukacyjnych dot. aktywnej mobilności proponowanych przez Urząd.

- Od wielu lat we wrocławskich szkołach podstawowych prowadzone są działania na rzecz edukacji rowerowej – kampania „Rowerowy Maj”, zajęcia edukacyjne „Rowerowa Szkoła”, czy promocji ruchu pieszego - “Szkolna ulica”. Poza tworzeniem bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, to właśnie edukację i promocję aktywnej mobilności wśród najmłodszych uważamy za kluczowe w kwestii zmniejszania ruchu samochodowego w mieście, a tym samym tworzenia miejskiej przestrzeni bardziej przyjaznej i bezpiecznej - mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności w UM Wrocławia.

Chcąc jeszcze bardziej zachęcić wrocławskie szkoły do korzystania z miejskiej oferty edukacyjnej w tym zakresie, zorganizowano konkurs na “Najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu”, którego pilotaż odbył się w ubiegłym roku szkolnym, a obecnie jest kontynuowany.

- W ramach konkursu punktowane są działania podejmowane przez placówki w zakresie edukacji i promocji aktywnej mobilności. Najwyżej punktowane jest przeprowadzanie przez szkoły egzaminów na kartę rowerową. Dodatkowo punktujemy jeśli taki egzamin jest również przeprowadzony w stylu holenderskim, czyli w przestrzeni miejskiej, a nie na sali gimnastycznej czy boisku szkolnym. W ubiegłym roku do konkursu zgłosiło się 30 szkół podstawowych. Trzy najlepsze placówki zdobyły odpowiednio 12, 8 i 6 tysięcy złotych.  Dziś gościmy w SP nr 32 przy ul. Kłodzkiej, która w tym roku dumnie dzierży tytuł “Najbardziej mobilnie aktywnej szkoły we Wrocławiu 2022/2023”. Pragnę również dodać, że program jest jednym z wielu prorowerowych działań, których inspiratorem był nasz niedawno zmarły tragicznie kolega Daniel Chojnacki, Oficer Rowerowy  w latach 2007-2022 - mówi Ewa Macała, koordynatorka programu z Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia.

Działania edukacyjne związane z aktywnym przemieszczaniem się po mieście muszą być przekazywane przez praktyków i osoby, które wiedzą, że bezpieczeństwo rowerzysty nie zależy wyłącznie od posiadania kasku czy odblasków, mówi Cezary Grochowski z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, który prowadzi zajęcia we wrocławskich szkołach.

- Dlatego ważne, aby odpowiednio przeszkolić nie tylko dzieci, ale również nauczycieli wychowania komunikacyjnego, którzy tę wiedzę przekazują uczniom. Używanie kasku, światełek i odblasków, nawet w połączeniu ze znajomością przepisów to dla bezpieczeństwa rowerzysty jeszcze o wiele za mało. Bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od umiejętności praktycznych w zakresie aktywnej obserwacji drogi i innych uczestników ruchu, przewidywania niebezpiecznych sytuacji, odpowiedniej reakcji, a także właściwej oceny i unikania miejsc zbyt niebezpiecznych do jazdy - dodaje Cezary Grochowski z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, który prowadzi zajęcia we wrocławskich szkołach

W tym roku do konkursu na Najbardziej mobilnie aktywną szkołę we Wrocławiu zgłosiło się 27 placówek. W konkursie punktowane jest: prowadzenie przez szkoły kursów na kartę rowerową, udział w kampanii Rowerowy Maj, udział w zajęciach edukacyjnych proponowanych przez Urząd, przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową w stylu holenderskim, monitorowanie przyzwyczajeń transportowych uczniów i rodziców, odpowiednia liczba miejsc parkingowych dla rowerów i dodatkowe działania promujące aktywną mobilność proponowane przez szkołę.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)