Wrocławskie organizacje ekologiczne domagają się wstrzymania budowy obwodnicy na na Sołtysowicach

czwartek, 13.5.2021 14:06 215 0

Władze Wrocławia chcą w czerwcu ogłosić przetarg na projekt północnego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej. Koalicja ruchów “Wrocławska Ochrona Klimatu” i “Wrocławska Przyroda” wystosowały apel do Prezydenta o wstrzymanie tej inwestycji przedstawiając jej szeroką krytykę.
 
Przebieg drogi zakłada ingerencję w cenne siedliska przyrodnicze, likwidację Rodzinnych Ogródków Działkowych, wycinkę starych drzew oraz budowę drogi przy samej granicy terenu wypoczynkowego, z którego korzysta gros mieszkańców Sołtysowic. - Nie ma naszej zgody na zniszczenie kolejnych, niezwykle cennych siedlisk przyrodniczych. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat z krajobrazu miejskiego po kolei znikają kolejne zbiorniki wodne, rozlewiska, będące miejscem rozrodu i żerowania gatunków chronionych. Rozwój miasta nie może odbywać się kosztem przyrody - czytamy w apelu.
 
- Wrocław ma niewiele miejsc tak cennych przyrodniczo, jak odstojnik za CH Korona. Tam żyje kilka gatunków, które są chronione nie tylko naszym krajowym prawem, ale też prawem unijnym. To jest bardzo cenny ekosystem, miejska enklawa bioróżnorodności - mówi jedna z inicjatorek apelu Aleksandra Kolanek; prezeska Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX. - Obecnie doświadczamy kryzysu klimatycznego, nie możemy dopuścić, aby różnorodność biologiczna była zmniejszana, czy to przez miasto, czy prywatnych inwestorów - dodaje współautor apelu, Mariusz Masłosz z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
 
Stawy Sołtysowickie oraz teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych są intensywnie użytkowane przez mieszkańców, spragnionych spędzania czasu na świeżym powietrzu. Budowa drogi będzie wiązała się ze zniszczeniem części zielonej tkanki miasta, jaką są tereny ROD oraz podwyższeniem poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Konieczność zniszczenia terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych może budzić społeczny sprzeciw, a droga przebiegająca tuż przy stawach na Sołtysowicach obniży jakość wypoczynku okolicznych mieszkańców.
 
Budowa nowej drogi w dłuższej perspektywie nie rozwiąże też problemów komunikacyjnych. Jak twierdzą eksperci, na których powołują się aktywiści - za kilka lat będzie ona tak samo zakorkowana, jak istniejące dziś ulice, ponieważ więcej osób będzie przesiadać się do samochodu. Funkcją obwodnicy jest zmniejszenie ruchu z centrum i przeniesienie jej na obwód miasta, planowana droga nie ma możliwości wypełnić tej funkcji. - W dalszej perspektywie będziemy zmuszeni odchodzić od transportu samochodowego z powodów ekologicznych, klimatycznych, ekonomicznych i z powodu rosnącej świadomości mieszkańców, z perspektywy czasu decyzja o budowie drogi straci sens. Rozwiązaniem jest inwestowanie w transport zbiorowy. Na północy Wrocławia biegnie aktualnie nieczynna linia, stanowiąca łącznik między Sołtysowicami a Osobowicami - niskoemisyjna, ekologiczna alternatywa, biegnąca równolegle do planowanej obwodnicy śródmiejskiej - argumentuje Jakub Nowotarski z Akcji Miasto.
 
- Planowany obecny przebieg drogi, będący fragmentem obwodnicy śródmiejskiej, będzie niekorzystny z punktu widzenia przyrodniczego, społecznego, komunikacyjnego i z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu. Jego realizacja będzie wiązała się z niepotrzebnymi wydatkami na minimalizację wpływu inwestycji na siedliska przyrodnicze, obniży adaptacyjny potencjał miasta do zmian klimatycznych, wygeneruje konflikty społeczne oraz nie rozwiąże problemów komunikacyjnych tej części miasta - podsumowuje Aleksandra Kolanek.
 
Pod apelem podpisały się między innymi: Akcja Miasto,Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody, Extinction Rebellion Wrocław, FOTA4Climate, Fundacja Aquila, Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Szklane Pułapki, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Przyjazny Wrocław, Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX.
 
Aktywiści zapowiadają, że w połowie czerwca apel wraz z petycją zostanie złożony w biurze Prezydenta Wrocławia.  Mieszkańcy mogą podpisać się pod petycją tutaj: https://tinyurl.com/petycjasoltysowice

Treść apelu:https://tinyurl.com/zielonesoltysowice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz