Wrocławska Rada Turystyki rozpoczyna swoją działalność

czwartek, 13.5.2021 13:48 237 0

dziś Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, powołał nową, Wrocławską Radę Turystyki. To konkretna odpowiedź na kryzys branży turystycznej we Wrocławiu, wywołany pandemią koronawirusa.

Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym dla zadań realizowanych przez Wrocław, w ramach kompetencji związanych z rozwojem turystyki. Będzie opiniować przedstawiane przez władze miasta dokumenty, projekty czy inicjatywy, mające na celu rozwój oraz integrację branży turystycznej w mieście.
- Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 szczególnie boleśnie dotknęła ten obszar naszej lokalnej gospodarki. W 2020 r. odnotowano spadek noclegów we wrocławskich hotelach o 58% względem 2019 r. Wielu przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej (gastronomia, hotele, przewodnicy, touroperatorzy, organizatorzy atrakcji) znalazło się w związku z tym w sytuacji krytycznej – wskazywał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

- Wspólnie z Radą i jej członkami chcemy jak najszybciej zniwelować negatywne skutki lockdownu i w dłuższej perspektywie doprowadzić do powrotu liczby turystów odwiedzających Wrocław sprzed pandemii. A należy pamiętać, że było to ponad 5 mln osób odwiedzających stolicę Dolnego Śląska w 2018 r. – dodawał prezydent.

- Widzę w nas dużą wolę działania i ogromny potencjał. Myślę, że powołanie tej rady pozwoli odważnie wkroczyć w czas po pandemii. Będziemy mieli bowiem sporo pracy. Jestem dobrej myśli - przekonywał Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego.

Członkowie WRT będą współpracowali również w oparciu o ogłoszoną w czerwcu 2020 roku Wrocławską Deklarację Turystyczną. Przedstawiono w niej pięć filarów właściwego myślenia o rozwoju turystyki: współpraca, dobra wola, odpowiedzialność, solidarność i wspólna promocja.

Nadzór nad Radą sprawować będzie Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.


Członkowie Wrocławskiej Rady Turystyki:

1) Alina Chrzanowska-Buczek – Prezes Zarządu „LIDO” Biuro Podróży Turystyki i Usług Sp. z o.o.;
2) Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki;
3) Andrzej Dobek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rynek”;
4) Damian Kanclerski – Prezes Zarządu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK;
5) Danuta Kukuła – Pełnomocnik Właściciela, „Spiż. Minibrowar i restauracja”;
6) Dariusz Kuś – Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.;
7) Marek Mutor – Dyrektor, Ośrodek Pamięć i Przyszłość;
8) Piotr Oleśniewicz – Kierownik Zakładu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
9) Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
10) Jakub Paczyński – Prezes Zarządu Kolejkowo, Fores sp. z o.o.;
11) Robert Rasała – Kierownik Centrum Informacji Turystycznej, ORFIN sp. z o.o. sp. k.;
12) Maciej Stoces – Manager Hotelu „Monopol” we Wrocławiu;
13) Agnieszka Szymerowska – Prezes Zarządu Fundacji Convention Bureau Wrocław;
14) Arletta Ziemian – Współwłaściciel Browar Stu Mostów sp. z o.o.
15) Radosław Michalski – Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (przewodniczący)
16) Alfred Wagner – z-ca dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UMW (sekretarz)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz