Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius - zgłoszenia

czwartek, 8.1.2015 11:28 2080 0

Zapraszamy do zgłaszania książek poetyckich do tegorocznej edycji 
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety.
Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: 
·        za całokształt twórczości 
·        książka roku 
·        debiut roku

Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku.

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy.

Ostateczny termin nadsyłania książek w liczbie 7 egzemplarzy upływa 28 lutego 2015 roku .  Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

Do książek należy dołączyć również pisemne  zgłoszenie zawierające: 
- imię i nazwisko autora książki 
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
- nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu

Książki należy przesłać pod adres Biura Nagrody:

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, 
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok.308 

50-032 Wrocław

Dodaj komentarz

Komentarze (0)