Wrocław się liczy! - Kompleksowe Badanie Ruchu 2024 - czas na pieszych i rowerzystów

wtorek, 21.5.2024 11:52 238 0

Wrocław się liczy! - Kompleksowe Badania Ruchu Wrocław i Otoczenie 2024

We Wrocławiu i gminach sąsiednich trwają Kompleksowe Badania Ruchu (KBR 2024). Mają one służyć poznaniu i zrozumieniu potrzeb transportowych mieszkańców oraz dopasowaniu do nich rozwoju transportu zbiorowego i infrastruktury we Wrocławiu i 9 najbliżej położonych gminach. Badania trwają od marca do września 2024 roku. Zadanie składa się z czterech głównych komponentów:

  • badań ankietowych z mieszkańcami,
  • pomiarów natężenia ruchu drogowego na terenie Wrocławia i gmin sąsiednich,
  • pomiarów potoków pasażerskich w autobusach, tramwajach i pociągach,
  • analizy danych dotyczących pojazdów dostawczych i ciężarowych (tzw. big data).

Liczą pieszych i rowerzystów 

Badania dotyczące ruchu pieszego i rowerowego realizowane są w dniach 21 i 22 maja. Za pomocą kamer wideo, w godzinach między 6:00-10:00 oraz 15:00-19:00 przeanalizowany zostanie ruch pieszy w 17 przekrojach zlokalizowanych w centrum Wrocławia. Ruch rowerowy badany będzie w tych samych godzinach w 43 punktach przekrojowych na terenie całego miasta! 

-       W ostatnim, przeprowadzonym w 2018 roku Kompleksowym Badaniu Ruchu wykazano, że udział ruchu niesamochodowego we Wrocławiu jest na poziomie 58%, z czego 24% to podróże piesze, 6% rowerowe a 28% komunikacją miejską. Liczymy na to, że ostatnie inwestycje w rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów spowodują jeszcze większe przechylenie szali na zrównoważoną mobilność - mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O badaniu

Głównym elementem badań są ankiety w gospodarstwach domowych. Tygodniowo realizowanych jest około 1400 ankiet z mieszkańcami Wrocławia i dziewięciu najbliżej położonych gmin. Do tej pory wykonano 5300 ankiet.

W tym samym czasie odbywają także pomiary ruchu. Badania natężenia ruchu drogowego wykonano już w 244 punktach, co stanowi 100% planowanych do przeanalizowania lokalizacji - nie tylko na terenie Wrocławia, ale także w gminach sąsiednich.

Równolegle trwają pomiary potoków pasażerskich w autobusach i tramwajach. Od momentu rozpoczęcia badań zrealizowano już około 82% punktów pomiarowych, czyli ponad 200 wskazanych w zamówieniu lokalizacji.

W maju trwają także pomiary na stacjach i dworcach kolejowych. Obserwatorzy ubrani w odblaskowe kamizelki, wyposażeni w identyfikatory i arkusze pomiarowe, prowadzą badania napełnień oraz wymiany pasażerskiej w pociągach – obecnie zrealizowano już 80% planowanych pomiarów..

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach, bo... Wrocław się liczy! Więcej informacji na stronie: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/kompleksowe-badanie-ruchu-2024.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)