Wrocław ogłosił dwa ważne programy dotacji. Można zdobyć pieniądze na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej i montaż Odnawialnych Źródeł Energii!

czwartek, 4.7.2024 15:27 465 0

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia 1 lipca 2024 r. ogłosił nabór wniosków do dwóch bardzo ważnych programów dotacyjnych. W ramach nich mieszkańcy Wrocławia mogą zdobyć od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz budowę instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię.

Dotacje na podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Wysokość dofinansowania do wykonania podłączenia nieruchomości mieszkalnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej to 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów, ale nie więcej niż 6.000 zł dla osób fizycznych i 10.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do 30 września.

- W tym roku zwiększyliśmy wysokość i limit dotacji właśnie do 80% kosztów. Zmianie uległa również procedura przyznawania dofinansowania, w której zrezygnowano z refundacji. Oznacza to, że rozpoczęcie inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą. Zachęcamy wszystkich, którzy planują wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do kontaktu z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji – mówi dyrektorka Wydziału Środowiska UM Wrocławia Małgorzata Demianowicz. 

Aby otrzymać dofinansowanie w pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek i dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16, 50-502 Wrocław. Zgłoszenia do programy można przesyłać również elektronicznie na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki UMW
na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP. Kontakt z urzędnikami jest możliwy pod numerem telefonu 71 799 67 00. 

– Wrocław jest skanalizowany w 98% i stale się rozrasta, a my podążamy za tym rozwojem z kolejnymi inwestycjami. Na przełomie 2023/2024 zakończyliśmy kanalizowanie osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów. W sumie powstało tam 15 km sieci za kwotę 78 mln zł. Obecnie kończymy dwie inwestycje w Leśnicy. A przed nami budowa kanalizacji na Kłokoczycach – mówi Witold Ziomek, prezes MPWiK Wrocław. 

Wnioski do udziału w programie wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/1217/74085/dotacje-do-podlaczen-kanalizacyjnych. 

Dofinansowania również na Odnawialne Źródła Energii 

Drugim z niedawno ogłoszonych programów jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę instalacjiwykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii oraz jej magazynowania.

Dotacją objęty jest zakup i montaż instalacji wytwarzających energię elektryczną napotrzeby mieszkaniowe nieruchomości, w postaci: mikroinstalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacjiwiatrowych albo mikroinstalacji hybrydowych łączących w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatroweoraz zakup i montaż magazynów energii służących kumulowaniu energii elektrycznej wytworzonejw tych mikroinstalacjach.

- Program ma na celu zachęcić jak największą liczbę osób do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, które przynoszą nie tylko korzyści materialne poprzez znaczne oszczędności, ale przede wszystkim korzyści środowiskowe w kontekście zmian klimatycznych, które wszyscy dostrzegamy. Dlatego liczymy, że program spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców i wiele osób skorzysta z dofinansowania. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia – dodaje Małgorzata Demianowicz. 

Na pokrycie wydatków poniesionych w związku z wykonaniem zadania udzielana jest dotacjaw wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  • 7.500,00 zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych bądź wiatrowych;
  • 12.500,00 zł dla mikroinstalacji hybrydowych łączących w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe;
  • 8.000,00 zł dla magazynu energii.

 

Niezbędne dokumenty oraz szczegółowe informacje są dostępne tutaj: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1216/74086/dotacje-do-oze.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)