Wnioski z raportu dotyczącego kandydatury miasta o tytuł Zielonej Stolicy Europy

poniedziałek, 7.5.2018 14:25 491 0

Przedstawiciele Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia przedstawili główne wnioski płynące z raportu dotyczącego kandydatury miasta o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2020 roku. Tym razem tylko trzy miasta walczą nadal o ten tytuł: Ghent, Lahti i Lizbona. 


- Raport dotyczący kandydatury Wrocławia jest jednym z najcenniejszych profitów kandydowania do tytułu ZSE. Dzięki aplikacji, nie tylko dokonujemy inwentaryzacji wszystkich kluczowych dla zrównoważonego rozwoju obszarów, ale także otrzymujemy cenną informację zwrotną od ekspertów europejskich –mówiła Katarzyna Szymczak- Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. 

Z wrocławskiej aplikacji Komisja Europejska najwyżej oceniła obszary dotyczące: Jakości powietrza, Przyrody i Bioróżnorodności oraz Zarządzania. 

Odnośnie „Jakości powietrza” doceniono dotychczasowe, wdrażane od 2014 roku działania, jak i dalekosiężny plan antysmogowy,  który ma konkretny harmonogram i budżet. Komisja zauważyła wymianę floty transportu publicznego, co zmniejszyło znacząco emisję NO2. 

W obszarze „Przyroda i Bioróżnorodność” Wrocław pochwalono m.in. za innowacyjny system podatkowy (uchwała traktująca o zniżce w podatku od nieruchomości, tzw. uchwała o „zielonych ścianach i dachach”). 

Eksperci pozytywnie odnieśli się do działań władz miasta w zrównoważony rozwój poprzez umieszczenie ważnych zapisów dotyczących tego kierunku we wszystkich dokumentach strategicznych, zatwierdzonych przez Radę Miejską. Docenili powstanie Departamentu Zrównoważonego Rozwoju oraz współpracę międzynarodową na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

- Niemal w każdym z obszarów Komisja podkreśla wrocławski model Budżetu Obywatelskiego i sposób partycypacji mieszkańców. To dla nas ogromna satysfakcja – mówiła Katarzyna Szymczak- Pomianowska. 

Kolejne obszary docenione przez ekspertów to: Mobilność, Zrównoważone użytkowanie gruntów: z programem „Zieleń bez granic” oraz Hałas 

- Dobre oceny otrzymaliśmy za politykę mobilności, która traktuje transport kompleksowo. Jest zorientowana na transport publiczny, rowerowy i na pieszych- mówiła Monika Kozłowska- Świeconek, dyr. Biura Zrównoważonej Mobilności. Dodatkowe punkty przyznano za funkcjonującą przy prezydencie Radę Społeczną ds. ruchu rowerowego oraz pracę oficerów: rowerowego i pieszego. 

Obszary: Łagodzenie klimatu i Efektywność energetyczna zdaniem KE wymagają jeszcze dalszej pracy. Należy jednak pamiętać, że Komisja oceniała sytuację nie różnicując czy samorząd ma wpływ na zmiany czy zależą one od polityki krajowej. 

- Pomimo prób podejmowanych na szczeblu samorządowym, apeli wystosowywanych do rządu, polska gospodarka wciąż oparta jest na węglu i dopóki się to nie zmieni trudno nam będzie konkurować np. z miastami leżącymi w krajach skandynawskich - mówił Wojciech Kaczkowski, Z-ca Dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)