We Wrocławiu powstało Centrum Pomocy Dzieciom. Zapewni nieodpłatne wsparcie dla najmłodszych z traumatycznymi przeżyciami [Foto]

środa, 1.2.2023 15:50 360 0

Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu otwarte! To ósmy ośrodek w Polsce i drugi na Dolnym Śląsku.

Miasto Wrocław, w ramach współpracy z Fundacją NON LICET na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, zainicjowały uruchomienie we Wrocławiu drugiego na Dolnym Śląsku, a ósmego w Polsce - Centrum Pomocy Dzieciom. Zapewnia ono nieodpłatną pomoc dzieciom i rodzinom.


- To miejsce niezwykle potrzebne. Dziękujemy władzom Wrocławia za wsparcie tych najsłabszych i bezradnych. W trakcie 25 lat naszej działalności pomogliśmy tysiącom osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Najbardziej poruszające historie to jednak właśnie te, w których cierpią niewinne dzieci, krzywdzone przez dorosłych, którzy powinni stanowić dla nich oparcie – podkreślała założycielka Fundacji NON LICET Małgorzata Makarczuk-Kłos.


Działalność Centrum Pomocy Dzieciom jest finansowana z budżetu Wrocławia. W tym roku na cel miasto wyda ponad 600 tys. zł.  

- To Centrum jest jednym z wielu działań realizowanych przez miasto w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wrocław wydaje każdego roku niemal 5 mln zł na finansowanie różnych działań - od wsparcia psychologicznego, prawnego, poradnictwa, różnych kampanii, do finansowania miejsc gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć wsparcie i schronienie - podkreślał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.


Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu będzie działało według tych samych zasad i standardów, które sprawdziły się w innych tego typu placówkach w Polsce i na świecie. To system wsparcia, który oferuje wszechstronną, profesjonalną, interdyscyplinarną pomoc potrzebną do tego, aby dziecko jak najszybciej mogło wrócić do równowagi po doświadczeniu przemocy lub wykorzystywania seksualnego.

Opieka terapeutów dziecięcych, psychologów, psychiatrów, lekarzy pediatrów i prawników jest dostępna pod jednym dachem, w jednym – przyjaźnie zaprojektowanym i przystosowanym do potrzeb dzieci – miejscu. Nad poprawą stanu dziecka i wsparciem rodzica pracuje stały, interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy systematycznie spotykają się i informują o postępach lub problemach, jakie napotykają w tym procesie. Dzięki temu rodzic i dziecko nie muszą szukać pomocy w wielu różnych instytucjach, opowiadać o trudnych doświadczeniach w kolejnych placówkach czy rezerwować miejsca na wizytę u specjalistów w wielu kolejkach.

- Podstawowym standardem funkcjonowania Centrów Pomocy Dzieciom jest to, że wszystkie działania i decyzje podejmujemy w oparciu o najlepiej pojęty interes dziecka, w najszybszym możliwym czasie. Oraz – co równie ważne – że dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i otrzymywania zrozumiałych dla siebie informacji np. na temat tego, co będzie się działo między innymi w procedurach prawnych, w których uczestniczy – mówiła dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  


Centra Pomocy Dzieciom powstają w Polsce od 2018 r. z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Trzy z nich (w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) prowadzi sama FDDS, a do zakładania kolejnych zachęca organizacje w całej Polsce. Specjalistyczna pomoc jest też możliwa dzięki środkom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które organizacja pozyskała od międzynarodowych organizacji Save the Children, Plan International oraz firmy IKEA.

Siła współpracy  

Centrum Pomocy Dzieciom nie będzie wyizolowaną wyspą na pomocowej mapie Wrocławia. Przeciwnie – placówka będzie intensywnie współpracować z miastem oraz innymi instytucjami i służbami, zajmującymi się wspieraniem dziecka i rodziny.  

- Wspólne konsultowanie działań międzyinstytucjonalnych, przynajmniej w pewnym zakresie, pozwala na znacznie skuteczniejszą pomoc naszym podopiecznym i sprawia, że oferta wsparcia jest lepiej dostosowana do ich potrzeb. W ramach sieci Centrum Pomocy Dzieciom staramy się podpisywać formalne porozumienia o współpracy z innymi instytucjami działającymi w regionie: pomocą społeczną, policją, prokuraturą, sądem, ochroną zdrowia czy oświatą – mówiła Beata Wojtkowska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i inne organizacje współtworzące sieć Centrów Pomocy Dzieciom bardzo ściśle współpracują też między sobą – odbywają szkolenia i superwizje, wymieniają doświadczenia, wspólnie poszukują rozwiązań dla pojawiających się problemów, działają według tych samych standardów. To znacznie zwiększa ich skuteczność w niesieniu pomocy dzieciom.

Przyjazne przesłuchania

Przesłuchanie to bardzo ważna czynność dla ustalenia sprawcy i okoliczności przestępstwa, ale na ogół też bardzo stresujące wydarzenie dla dziecka. Dlatego w Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu jest odpowiednio wyposażony i zaaranżowany, przyjazny pokój przesłuchań, który bezpłatnie będzie udostępniany lokalnym sądom. Składanie zeznań poza gmachem sądu, w przyjaznym budynku organizacji pozarządowej, do którego nie ma wstępu podejrzany, pozwala obniżyć poziom zdenerwowania dziecka i sprawia, że jego zeznania są obszerniejsze i mają większą wartość dowodową.


Adresy, telefony

Centrum Pomocy Dzieciom mieści się przy ul. Grabiszyńskiej 35-39, w przychodni MSWiA (wejście B). Informacje o zapisach można znaleźć na naszej stronie: www.nonlicet.pl/cpd, pod adresem mailowym fundacja@nonlicet.pl oraz pod numerami telefonów: 572 108 352 i 572 014 532.

Zapraszamy do kontaktu zarówno osoby pokrzywdzone, jak i świadków, którzy podejrzewają, że dziecko może doznawać przemocy – mówi Agnieszka Świętczak, koordynatorka.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)