We Wrocławiu otwiera się Pralnia Społecznie Odpowiedzialna dla osób w kryzysie bezdomności

czwartek, 20.1.2022 14:37 459 0

Już 20 stycznia we Wrocławiu przy ul. Małachowskiego 15 rozpoczyna działalność Pralnia Społecznie Odpowiedzialna, w której swoje ubrania, koce czy okrycia będą mogły uprać osoby w kryzysie bezdomności. To drugie takie miejsce w Polsce utworzone z inicjatywy marki Persil we współpracy z partnerami społecznymi: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacją Społecznie Bezpieczni. Koordynacją ośrodka zajmują się obie organizacje społeczne, zaś marka zakupiła cały niezbędny sprzęt oraz przekazała roczny zapas środków piorących. Walcząc o zapewnienie każdemu prawa do czystych ubrań, Persil rozszerza swój projekt o kolejną grupę. W tym roku marka objęła swoim wsparciem także samotne mamy i ich dzieci, przekazując profesjonalne pralnice dwóm wrocławskim ośrodkom prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”. Z pomocy skorzysta łącznie ok. 250 osób miesięcznie. 

Potrzeba

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii jest jeszcze większa niż zwykle dbałość o higienę. Noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, częste pranie ubrań – działania proste i oczywiste. A jednak nie wszyscy mają na nie szansę. Globalną ideą Persil jest zapewnienie prawa do czystych ubrań dla każdego, dlatego marka po raz kolejny inicjuje działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ramach projektu Pralnia Społecznie Odpowiedzialna. W tym roku wsparcie obejmie dwie grupy – osoby w kryzysie bezdomności oraz samotne mamy z dziećmi. 

Osoby w kryzysie bezdomności są jedną z grup najbardziej narażonych na ryzyko braku ochrony przed wirusem. W Polsce jest ich dziś ponad 30 tysięcy[1]. Okres pandemii, w połączeniu z sezonem zimowym, to dla nich czas szczególnie trudny. Jak można pomóc? Istota wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności polega na tym, by obok bieżącej opieki czy miejsca do spania oferować im szansę powrotu do normalnego życia – przywracać rytm funkcjonowania, umożliwiać podjęcie pracy. A w tym procesie czystość jest ważnym warunkiem i jednocześnie bywa ogromną barierą. By znaleźć systemowe rozwiązanie tego problemu, marka Persil nawiązała współpracę z dwoma partnerami społecznymi: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i Fundacją Społecznie Bezpieczni. Wspólnie wypracowali mechanizm Pralni Społecznie Odpowiedzialnej, która od ponad roku funkcjonuje w Gdańsku. Teraz otwierają drugie takie miejsce we Wrocławiu ­– będzie ono świadczyć usługi osobom potrzebującym żyjącym na co dzień na ulicy oraz podopiecznym schronisk i noclegowni. Uprane bezpłatnie czyste ubrania pomogą chronić się przed wirusem, ale także lepiej funkcjonować w przestrzeni społecznej, dając szansę na znalezienie pracy.

Czyste ubranie to szansa na odzyskanie poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem także dla samotnych matek z dziećmi, które straciły bezpieczne miejsce do życia. W ramach poszerzenia swojego zaangażowania, marka nawiązała współpracę z wrocławskim Stowarzyszeniem Pomocy „Akson”, które wspiera kobiety i ich dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Zwiększone zapotrzebowanie na pranie dla dużej liczby osób w okresie pandemii sprawiło, że dotychczasowe pralki udostępnione potrzebującym w ośrodkach prowadzonych przez organizację przestały wystarczać. Persil przekazał więc profesjonalny sprzęt oraz środki piorące Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącemu się przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31 oraz Schronisku dla Kobiet przy ul. Glinianej 28/30, które udzielają wsparcia ponad 100 podopiecznym. 

Mechanizm – powołanie i działalność Pralni Społecznie Odpowiedzialnej

Działalność pralni bazuje na modelu wypracowanym w Gdańsku, gdzie wciąż funkcjonuje pierwsza Pralnia Społecznie Odpowiedzialna zlokalizowana na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. We Wrocławiu projekt działa w jednym z pomieszczeń Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn, zlokalizowanej przy ul. Małachowskiego 15. Prowadzone jest ono przez Koło Wrocławskie Towarzystwa, które udostępniło budynek. Przedsięwzięcie będzie na co dzień zarządzane przez Fundację Społecznie Bezpieczni, na zasadzie ekonomii społecznej – zatrudnienie znajdą w niej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Pralnia będzie służyć wewnętrznym potrzebom placówek Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta działającym we Wrocławiu, oferując im pranie koców, pościeli, poduszek, obrusów, etc. Będzie również dostępna za darmo na rzecz codziennego prania rzeczy osobistych innych osób potrzebujących, m.in. mieszkających na co dzień na ulicy. W docieraniu do nich z tą informacją, społecznych partnerów wspierać będą wrocławscy streetworkerzy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Powstanie pralni jest efektem porozumienia pomiędzy inicjatorem, marką Persil, należącą do firmy Henkel, a dwiema organizacjami społecznymi, specjalizującymi się w opiece nad osobami w kryzysie bezdomności. Marka Persil sfinansowała wyposażenie Noclegowni w sprzęt potrzebny do prania na skalę przemysłową – pralnice, suszarki, magiel. Zapewniła również profesjonalne pralnice Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącemu się przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31 oraz Schronisku dla Kobiet przy ul. Glinianej 28/30. Oba miejsca prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson” wspierają około 100 kobiet i dzieci, co sprawia, że codzienne potrzeby związane z praniem ubrań i pościeli są naprawdę duże. Z nowego sprzętu, umieszczonego w przestrzeniach wspólnych placówek, może swobodnie skorzystać każda z podopiecznych Stowarzyszenia.  

Dodatkowo marka przekazała także wszystkim partnerom pozarządowym niemal 5 ton środków piorących. Wystarczy ich na rok prania w Gdańsku oraz we Wrocławiu. 

„Mądra pomoc osobom w kryzysie bezdomności zakłada nie tylko doraźną realizację bieżących potrzeb, ale także działania pozwalające trwale wpłynąć na polepszenie ich życia. Dzięki współpracy z marką Persil, mamy możliwość długofalowego wspierania naszych podopiecznych w podejmowaniu kolejnych kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji – mówi Maciej Gudra, kierownik Noclegowni św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn. – Czyste ubrania to większa szansa na zachowanie zdrowia oraz podjęcie aktywności umożliwiających pracę i rozwój. Profesjonalny sprzęt i zapasy proszku pozwolą nam na prowadzenie Pralni Społecznie Odpowiedzialnej przez długi czas, co przełoży się na realną pomoc dla wielu osób. 

„W naszych ośrodkach udzielamy schronienia oraz pomocy kobietom i dzieciom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach. Zapewniamy im bezpieczne warunki, w których mogą odzyskać kontrolę nad własnym życiem i stanąć na nogi po trudnych doświadczeniach. Czystość jest niezwykle ważna dla poczucia komfortu i zapobiegania wykluczeniu. Sprzęt oraz środki piorące przekazane nam przez Persil znacząco ułatwią codzienne pranie ubrań i pościeli tak dużej liczby osób i pozwolą nam skoncentrować się na wspieraniu naszych podopiecznych w innych obszarach, np. psychologicznych czy prawnych – mówi Małgorzata Gałosz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy „Akson”. 

„Persil to marka, która nie tylko oferuje czystość, ale także aktywnie walczy o prawo do czystych ubrań dla każdego. Dobrze wiemy, że za systemowymi rozwiązaniami idą realne zmiany, dlatego bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny działać z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy jakości życia osób szczególnie narażonych na utratę zdrowia i wykluczenie. Kontynuujemy nasze działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności i obejmujemy naszym wsparciem kolejną grupę - samotne mamy z dziećmi” – mówi Magdalena Kostrzewa, Senior Brand Manager marki Persil.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)