W poniedziałek rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Przygotowano blisko 11 tys. miejsc [SZCZEGÓŁY]

niedziela, 14.5.2023 10:00 282 0

W poniedziałek, 15 maja rozpoczyna się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Przygotowano blisko 11 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. W tym roku o miejsca w klasach pierwszych ubiegać się będzie „półtora rocznika”.

Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegać będzie w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego – wniosek będzie trzeba złożyć osobiście w placówce, co też będzie możliwe.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych składać się będzie z dwóch etapów:

  • I-podstawowego (od 15 maja do 31 lipca br.),
  • II-uzupełniającego (od 1 sierpnia do 18 sierpnia br.) – w szkołach, w których będą wolne miejsca.

Wybieramy sześć szkół

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, z wykorzystaniem profilu zaufanego rodzica, niezbędne jest podanie danych dziecka tj.: imię, nazwisko oraz PESEL. Potem wybieramy preferowane szkoły.

– Podobnie jak w latach ubiegłych kandydat wybiera sześć szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Pamiętać jednak należy, że szkołę lub oddział, do którego dziecko chce się dostać w pierwszej kolejności wpisujemy na liście jako pierwszą. Następnie należy zaznaczyć spełniane przez kandydata kryteria, dodać wymagane załączniki i podpisać wniosek profilem zaufanym – zaznacza Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu. – Na takich samych zasadach rekrutować się będą ukraińscy uczniowie, którzy ukończą polską szkołę podstawową i zechcą kontynuować naukę we wrocławskich placówkach – dodaje.

Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Natomiast od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. dodaje wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz załącza kopie (skany) dokumentów potwierdzających te dane.

Osoby, które w I etapie, nie dostały się do żadnej z wybranych szkół, lub które dostały się do szkoły, ale jednak zmieniły zdanie i chcą uczyć się w innej, przystępują do II etapu rekrutacji i składają wnioski elektronicznie w dniach od 1 sierpnia do 3 sierpnia br.

Punkty rekrutacyjne

Przypomnijmy, o przyjęcie na wolne miejsce decydować będą punkty rekrutacyjne, w tym:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt),
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( max. 72 pkt),
  • osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 18 pkt), ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt), wolontariat (3 pkt). 

 

9 sierpnia 2023 r. szkolne komisje rekrutacyjne  opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, swój wynik będzie można sprawdzić także logując się do systemu rekrutacji.

Rekrutacja „półtora rocznika”

Podobnie, jak w ubiegłym roku - o miejsca w I klasach szkół ponadpodstawowych - ubiegać się będzie „półtora rocznika” - rocznik 2009 oraz połowa rocznika 2008. Utworzonych zostanie więcej miejsc niż obecna liczba uczniów w klasach VIII wrocławskich szkół podstawowych, ale zapewne nie każdy dostanie się do wymarzonej placówki.

– Od dłuższego czasu przygotowujemy się na ponowne przyjęcie „półtora rocznika”. Głównie dzięki zwiększaniu liczby klas pierwszych w szkołach oraz wykorzystaniu dodatkowych pomieszczeń, które do tej pory nie były salami lekcyjnymi, bądź były udostępniane innym podmiotom prowadzącym szkoły – podkreśla Monika Dubec.

Obecnie w VIII klasach wrocławskich szkół podstawowych jest ok. 8,4 tys. uczniów, a miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych przygotowano blisko 11 tys., w tym ok. 5,5 tys. w liceach ogólnokształcących.

Więcej informacji:

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-public/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)