UWAGA! Wzrosty stanów wody w rzekach

poniedziałek, 30.8.2021 14:53 208 0

Data i godzina wydania: 30.08.2021 - godz. 14:18
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we
Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:205
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:18 dnia 30.08.2021 do godz. 21:00 dnia 31.08.2021
Obszar: zlewnie dopływów środkowej Odry (dolnośląskie)
Przebieg: W wyniku prognozowanych intensywnych opadów deszczu, miejscami z burzami, będą występowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej.
Lokalnie, szczególnie na ciekach górskich i podgórskich mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze a punktowo, w warunkach kumulacji znacznych sum opadów, niewykluczone przekroczenie stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)