Urząd bez kampanii

czwartek, 26.4.2018 13:30 712 0

W ostatnich miesiącach obserwujemy praktykę włączania administracji Urzędu Miejskiego w proces wyborczy i działania służące promocji jednego z kandydatów na urząd Prezydenta Wrocławia przy wykorzystaniu funkcji urzędniczej. 

Polegają one na wykorzystaniu czasu pracy urzędu, środków promocyjnych, ogłaszaniu decyzji służących gromadzeniu poparcia, budowaniu kalendarza wydarzeń organizowanych z pieniędzy wrocławian i służących promocji jednej osoby pełniącej (mimo tego, że Wrocław ma Prezydenta i 4 zastępców) funkcje reprezentacyjne. Urząd nie może być maszyną wyborczą, urzędnicy i instytucje nie mogą być wykorzystywane na rzecz gromadzenia poparcia dla jednego z kandydatów. Chcemy szacunku dla dobrej pracy urzędu i jego bezstronności niezależnie od tego, kto sprawuje władzę w mieście. 

Dlatego też dzisiaj przynosimy na ręce Prezydenta Rafała Dutkiewicza i przewodniczącego Jacka Ossowskiego dwa dokumenty Komisji Weneckiej i oczekujemy, że będą one z uwagą przeczytane oraz będą skutkować podjęciem działań, które w kolejnych tygodniach i miesiącach doprowadzą do zmiany praktyki i poszanowania bezstronności miasta. Przekazujemy:

  1. Raport na temat nadużyć zasobów administracyjnych w procesie wyborczym. Komisja Wenecka, 2013 r.
  2. Wskazania dla przeciwdziałania i odpowiedzi na nadużycie zasobów administracyjnych podczas procesu wyborczego. Komisja Wenecka, OBWE, 2016 r. 

Wskazania Komisji Weneckiej i OBWE ws. nadużyć zasobów administracyjnych dokładnie je definiują i opisują negatywne praktyki wykorzystania administracji w kampanii :

  • „Według opublikowanego w 2013 r. raportu o nadużywaniu zasobów administracyjnych podczas procesu wyborczego, należy przez taki proces rozumieć okres znacznie dłuższy niż kampania wyborcza w rozumieniu krajowego prawa wyborczego.„
  • „Gdy mowa o zasobach publicznych chodzi o: w szczególności  podległych pracowników, finanse, infrastrukturę oraz wszelkie inne środki, które wybieralni funkcjonariusze publiczni mogą wykorzystać w celu zapewnienia sobie bądź innym osobom stającym do wyborów wszelkich form wsparcia, w tym poparcia politycznego”. 
  • „Przepisy prawne powinny gwarantować neutralność urzędników: nie mogą oni prowadzić działań w ramach kampanii wyborczej na swoim stanowisku pracy, ani w charakterze kandydatów ani osób ich wspierających.”
  • „Przepisy prawne powinny przewidywać skuteczne mechanizmy zapobiegania wykorzystywania przez członków władz publicznych nieuczciwej przewagi jaką daje im zajmowane stanowisko w zakresie organizacji imprez publicznych do celów kampanii wyborczej, w tym imprez charytatywnych bądź  takich, których celem jest poparcie danej partii politycznej, czy atak na jakieś ugrupowanie bądź kandydata. […] Nie oznacza to, że osoby sprawujące urzędy nie mogą prowadzić kampanii poza godzinami pracy, czy bez wykorzystania zasobów administracyjnych.”

W związku z tym:

1. Oczekujemy, że Prezydent Rafała Dutkiewicza i Przewodniczący Jacek Ossowski staną na straży bezstronnego urzędu i wprowadzą standardy służące nie wykorzystywaniu zasobów administracyjnych miasta, a więc pieniędzy Wrocławian, w procesie kampanii.

2. Inicjatywa 20/30 przygotuje Obywatelski Projekt Uchwałodawczy w sprawie przyjęcia przez Wrocław rekomendacji Komisji Weneckiej dotyczącej bezstronności Urzędu w Kampanii Wyborczej. Oczekujemy, że Rada Miejska da przykład troski o wysokie standardy i zabierze głos ws. zapobiegania wykorzystania środków publicznych, administracji miasta i jego instytucji podczas wyborów na rzecz któregokolwiek z kandydatów, powinna też stanąć w obronie bezstronności urzędników.

3. Udostępnimy w tym tygodniu tłumaczenie Wskazań Komisji Weneckiej oraz OBWE wszystkim środowiskom obywatelskim oraz grupom politycznym, aby mogły one służyć eliminacji wykorzystywania administracji publicznej i nacisków wywieranych na urzędników podczas wyborów w całym kraju. 

4. Będziemy monitorować przykłady wykorzystania urzędu, zasobów naszego miasta w procesie wyborczym, równość wszystkich kandydatów w korzystaniu np. z obiektów miejskich i upominać się o prawo urzędników do poszanowania ich bezstronności. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)