Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pierwszą uczelnią medyczną w Polsce z oddzielnym wydziałem pielęgniarstwa i położnictwa

środa, 17.4.2024 13:06 334 0

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (UMW) powstał pierwszy w Polsce Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa. W jego strukturze znalazły się trzy katedry, dotychczas funkcjonujące w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. Studenci, wybierający te kierunki, nowy rok akademicki w październiku 2024 r. rozpoczną już w murach osobnego wydziału. Pielęgniarstwo i położnictwo będzie można studiować także w języku angielskim. 

Wydzielenie w strukturze uczelni pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego otwiera nowe możliwości rozwoju dydaktycznego i naukowego.

– To niewątpliwy prestiż dla tych kierunków, ale też odpowiedź na dynamicznie rozwijające się potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz zmiany na rynku pracy w Polsce – mówi prof. Izabella Uchmanowicz, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW, której rektor UMW powierzył zadanie uruchomienia nowego wydziału. – Utworzenie wydziału pielęgniarstwa i położnictwa wynika z potrzeby dostosowania systemu edukacyjnego do nowych wyzwań w ochronie zdrowia, w tym przejścia od opieki medycznej do promocji zdrowia i prewencji chorób, rosnącego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną oraz rozwoju technologii medycznych.

Profesor Uchmanowicz podnosi kwestię znaczącej ewolucji roli pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście opieki zdrowotnej, zaznaczając ich rosnące znaczenie w ostatnich latach. Te zawody, zdobywając coraz większe zaufanie społeczne, otwierają przed profesjonalistami szerokie perspektywy rozwoju kariery. Pielęgniarki i położne nie tylko stanowią fundament globalnego systemu opieki zdrowotnej, ale również są nieodłącznym elementem zespołów wielodyscyplinarnych, które leżą u podstaw skoordynowanej opieki. Ich wkład jest kluczowy nie tylko w sferze podstawowej opieki zdrowotnej, ale również w obszarach specjalistycznych, takich jak kardiologia czy neurologia. 

Pielęgniarki, dzięki bliskiemu i bezpośredniemu kontaktowi z pacjentami oraz wysokiemu stopniowi zaufania, odgrywają również fundamentalną rolę w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Tymczasem rozwój i zmieniające się obowiązki w zakresie położnictwa i ratownictwa medycznego pociągają za sobą konieczność adaptacji systemów edukacyjnych, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom współczesnej opieki zdrowotnej. 

Na Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa UMW planuje się przyjąć w roku akademickim 2024/25 ponad 500 nowych studentów. Łącznie w wcześniejszymi rocznikami studiować tu będzie będzie ponad tysiąc osób. Nowością będzie możliwość studiowania pielęgniarstwa w języku angielskim. Na studiach English Division zaplanowano 30 miejsc. 

Ostatnio coraz więcej młodych osób wybiera karierę w dziedzinie ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz położnictwa, widząc w nich nie tylko stabilność zatrudnienia, ale i obiecujące perspektywy rozwoju. Prof. Izabella Uchmanowicz podkreśla, że decyzja o podjęciu studiów w tych obszarach to krok w stronę zawodu z przyszłością.

– Zawód pielęgniarki czy położnej to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę. Możliwości, jakie otwiera przed absolwentami ta ścieżka kariery, są naprawdę szerokie i różnorodne – zauważa prof. Uchmanowicz. 

Podkreśla również, że praca w tych zawodach może wykraczać poza tradycyjne role w szpitalach czy podstawowej opiece zdrowotnej.

– Kariera w pielęgniarstwie czy położnictwie może przybrać wiele form - od samodzielnej praktyki, przez zarządzanie zespołami, aż po zaangażowanie w badania naukowe – mówi prof. Uchmanowicz. – Zawód ten, mimo że wymagający i obarczony dużą odpowiedzialnością, przynosi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia. 

Prof. Izabella Uchmanowicz jest przykładem wychodzenia poza tradycyjne ramy zawodu: osiągnęła pozycję jednej z najbardziej renomowanych ekspertek w obszarze kardiologii na arenie międzynarodowej. Jej dorobek naukowy, obejmujący ponad 300 publikacji, wyznacza standardy w dziedzinie i przyczynia się do rozwoju wiedzy medycznej, co potwierdza jej obecność w prestiżowym gronie 2% najczęściej cytowanych naukowców roku 2022.

 – Nasz zespół dydaktyczny skupia w sobie wybitnych specjalistów, którzy nie tylko osiągnęli znaczące sukcesy naukowe, ale także aktywnie uczestniczą w pracach towarzystw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym – zaznacza prof. Uchmanowicz. – Dzięki temu nasi studenci mogą liczyć na edukację na najwyższym poziomie, co zapewnia im solidne fundamenty do rozwoju zawodowego i osiągania własnych sukcesów w przyszłości – dodaje.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)