Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu najlepszy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu

poniedziałek, 30.10.2023 13:32 175 0

W rankingu THE WUR 2024 by Subject Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu osiągnął najlepszy w Polsce rezultat w kategorii Clinical & Health. Ogólnie w tym zestawieniu UMW został sklasyfikowany w przedziale 401-500, w którym znalazły się tylko dwie polskie szkoły wyższe. Tym samym wrocławska uczelnia medyczna ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.

W kategorii Clinical & Health (nauki medyczne i nauki o zdrowiu), w której oceniano 1059 szkół wyższych z całego świata, sklasyfikowano 12 uczelni z Polski, w tym 8 medycznych. UMW utrzymał swoją ubiegłoroczną pozycję lidera w tym obszarze, ponownie zajmując pierwsze miejsce, a wyprzedzając Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który zajął drugie miejsce (w przedziale 601-800) i Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest na pozycji trzeciej.

– To kolejny sukces zespołu wielu ludzi, pracujących na naszej uczelni – mówi rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski. – Ranking THE WUR ocenia uczelnie w oparciu o obiektywne, mierzalne wskaźniki i należy do najbardziej prestiżowych tego typu zestawień na świecie. Mamy więc twarde dowody na naszą wysoką pozycję w kraju. Z oczywistych powodów, kategoria Clinical & Health dla uczelni medycznej ma szczególne znaczenie. Znaleźć się w niej na pierwszym miejscu w Polsce to powód do satysfakcji, ale przede wszystkim potwierdzenie słuszności obranego kierunku. Aspirujemy do statusu uczelni badawczej i mamy ku temu podstawy, czego wyrazem jest docenienie po raz kolejny jakości badań naukowych, prowadzonych w UMW. Z rankingu THE WUR 2024 by Subject wynika, że pod tym względem jesteśmy najlepsi w kraju, biorąc pod uwagę wszystkie oceniane szkoły wyższe. Potwierdzeniem poziomu naukowego naszych badaczy jest także otrzymana kilka dni temu nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2023 w kategorii Medical Sciences. To wyróżnienie także świadczy o wysokiej jakości badań naukowych i ich umiędzynarodowieniu.

Ranking World University Rankings by Subject, przygotowywany przez magazyn „Times Higher Education” , ocenia poziom uczelni z całego świata. W opublikowanym kilka tygodni temu THE WUR 2024 sklasyfikowano tylko 39 polskich uczelni, a UMW okazał się najlepszy wśród krajowych uniwersytetów medycznych. Zestawienie World University Rankings by Subject 2024 dotyczy szczegółowej oceny, z podziałem na jedenaście obszarów. Są to: sztuki i nauki humanistyczne (Arts and Humanities), nauki o zarządzaniu i ekonomia (Business and Economics), nauki medyczne i nauki o zdrowiu (Clinical & Health), informatyka (Computer science), pedagogika (Education), nauki inżynieryjno-techniczne (Engineering), nauki prawne (Law), nauki przyrodnicze (Life sciences), nauki fizyczne (Physical sciences), psychologia (Psychology) i nauki społeczne (Social sciences).

W ocenie rankingowej brane jest pod uwagę pięć wskaźników: kształcenie (Teaching), środowisko badawcze (Research Environment), jakość badań (Research Quality), współpraca z biznesem (Industry) i umiędzynarodowienie (International Outlook). Każdy z nich miał inny udział procentowy w ocenie końcowej uczelni. Najbardziej liczący się z nich, mający największy wpływ na pozycję w zestawieniu to jakość badań. Pod tym względem UMW zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce. Po raz kolejny potwierdza się pozycja UMW w dydaktyce: to wskaźnik, w którym UMW wyprzedza wszystkie polskie uczelnie medyczne.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)