TUMW domaga się budowy trasy tramwajowej na Nowy Dwór

wtorek, 9.12.2014 08:42 783 0

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w połowie listopada uznała, że dla budowy buspasa (tzw. metrobusa) niepotrzebna jest ocena oddziaływania na środowisko. Złożyliśmy wniosek, by taką ocenę jednak przeprowadzić. Uważamy, że tak duża inwestycja (gdzie m.in. trzeba wyciąć około tysiąca drzew) musi być realizowana zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Uważamy poza tym, że w postępowaniu konieczne jest rozważenie także wariantu tramwajowego, planowanego od dawna przez władze miejskie. Uważamy, że ten wariant jest lepszy dla mieszkańców, tańszy w dalszej perspektywie, ale także bardziej ekologiczny. Domagamy się też otwartego dla mieszkańców spotkania z urzędnikami RDOŚ i magistratu.

Budowa buspasa jest niezgodna z prawem
Buspas teoretycznie może być zbudowany na podstawie tzw. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Warto jednak zauważyć, że Urząd Miejski Wrocławia powinien przestrzegać nie tylko prawa krajowego, także prawa lokalnego. Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, prezydent wykonuje uchwały rady miejskiej – nie może zatem samowolnie od nich odstępować.

Uchwały Rady Miejskiej jasno mówią o tramwaju. Obowiązujące studium zagospodarowania przestrzennego (przyjęte uchwałą nr L/1467/10) stanowi, że „Planuje się rozwój tras komunikacji szynowej w kierunku Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego”. Podobnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, m.in. plan dla terenów przemysłowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn (uchwała z dnia 30 grudnia 2004 r.), który mówi że „obowiązuje torowisko tramwajowe”. Budowa buspasa, by była legalna, wymaga odpowiedniej zmiany studium i planów zagospodarowania.

Argumenty za budową tramwaju
Uważamy, że tramwaj jest lepszą opcją niż „metrobus”:
- na tramwaj można uzyskać środki unijne – do 85% kosztów inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podkreślało, że w miastach posiadających tramwaje preferowany będzie rozwój właśnie tej formy rozwoju. W przypadku „metrobusa” ewentualne dofinansowanie pozostaje niepewne;
- pozwoli na dojazd bez przesiadki do głównych węzłów (np. Dworzec Główny PKP, pl. Grunwaldzki – w zależności od wybranej trasy po już istniejących torach) i do innych rejonów miasta, z „metrobusa” trzeba będzie się przesiadać;
- nie stoi w korku w centrum, jak autobus;
- nie zanieczyszcza bezpośrednio naszych organizmów, jak autobusy z silnikiem Diesla (to one będą jeździć głównie po buspasie, bo autobusów elektrycznych ma być kupionych tylko 12).

Mieszkańcy Nowego Dworu niejednokrotnie jasno wyrażali chęć budowy właśnie tramwaju, a nie buspasa. Ekspertyza Politechniki Wrocławskiej udowodniła też, że budowa wiaduktu tramwajowego nie jest wcale droższa niż budowa wiaduktu dla autobusów.
Cieszymy się, że Prezydent Wrocławia zadeklarował, że powróci do budowy tramwaju, gdyby nie udało się pozyskać finansowania na „metrobus”. Apelujemy jednak, by tę decyzję podjąć już teraz, by nie czekać na ewentualne decyzje ministerstwa. Rozpoczęcie planowania trasy tramwajowej już teraz pozwoli jak najszybciej mieszkańcom Nowego Dworu i Muchoboru Wielkiego cieszyć się szybkim i sprawnym transportem.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)