Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie!

czwartek, 30.7.2020 13:26 3786 0

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie!

Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników?

Już teraz złóż wniosek w jednej z następujących kategorii działań:

  • aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,   
  • organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
  •  angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy. 

Pamiętaj, że we wniosku musisz przedstawić nam szczegółowy plan działań (offline lub online, wskazujący rodzaj działalności, lokalizację, datę lub okres, opis każdego działania i szacowaną liczbę osób, do których można dotrzeć zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) oraz gotową strategię komunikacyjną. Współfinansowanie projektów ze strony Parlamentu Europejskiego wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogłoszenie nie stanowi formalnego zobowiązania się Parlamentu Europejskiego do publikowania zaproszeń do składania ofert ani do udzielania wsparcia finansowego w tym okresie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną harmonogram ogłaszania zaproszeń do składania ofert może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 30 września 2020 r.

→   Szczegóły i warunki naboru

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz