Trwa kolejna edycja Czadowej Akcji. Kontrolujcie domowe źródła ciepła, tlenek węgla to cichy zabójca

poniedziałek, 11.10.2021 13:26 162 0

Nastaje jesień, zatem czas na kolejną edycję „Czadowej Akcji”. Początek sezonu grzewczego oznacza bowiem rosnące ryzyko pożaru w naszych mieszkaniach oraz domkach jednorodzinnych. Stąd apel o wzmożoną czujność, kontrole urządzeń grzewczych, a także nieustannie o wymianę pieców niskiej klasy. Jeszcze do końca roku można otrzymać dotację w wysokości 15 tysięcy złotych.

1155 – to łączna liczba budynków mieszkalnych we wrocławskim zasobie komunalnym objętych przeglądem kominiarskim. 483 są pod zarządem Wrocławskich Mieszkań (WM), a 672 pod opieką Zarządu Zasobu Komunalnego (ZZK). Znajduje się w nich 12 981 lokali mieszkalnych i usługowych. Przeglądy przewodów kominowych już się odbywają i potrwają do 12 grudnia.
Do pożarów dochodzi najczęściej w rezultacie wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń elektrycznych, gazowych oraz grzewczych. Jesień to także czas, gdy rośnie liczba zatruć tlenkiem węgla, nie bez przyczyny zwanym cichym zabójcą – jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Badaniem poziomu tlenku węgla zajmują się strażnicy miejscy podczas kontrolowania instalacji grzewczych.
Tlenek węgla powstaje w czasie procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne właściwości toksyczne i jest lżejszy od powietrza, co sprawia, że gromadzi się głównie pod sufitem. To właśnie czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, zajmując jego miejsce w hemoglobinie, a więc w czerwonych ciałkach. Przy długotrwałym oddziaływaniu powoduje to śmierć.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych, wreszcie niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi (w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe).
Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania apelują o zachowanie bezpieczeństwa przy ogrzewaniu wynajmowanych lokali. W gminnych budynkach trwają właśnie przeglądy przewodów kominowych. Jeśli mamy problem z ogrzewaniem lub kominem, zgłośmy sprawę zarządcy! To jeden z elementów walki z tlenkiem węgla, który co roku zbiera śmiertelne żniwo.
Wszystkie kontrole kominiarze zaczynają od sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych ponad dachem. Potem przechodzą do mieszkań. – W domach sprawdzamy przede wszystkim wentylację i podłączenia do urządzeń grzewczych. Czy ich stan techniczny jest dobry i czy prawidłowo funkcjonują. Taka kontrola zajmuje ok. 15 minut, a naprawdę może uratować komuś życie – podkreśla Maciej Rogala, mistrz kominiarstwa, prezes Krajowej Izby Kominiarzy we Wrocławiu.

Miasto apeluje o wpuszczanie kominiarzy, by mogli przeprowadzić taką kontrolę. – Lokatorzy informowani są zawsze o planowanej kontroli. Na drzwiach, odpowiednio wcześniej, wywieszana jest informacja z datą i godziną jej przeprowadzenia – mówi Aleksandra Lipertowska, rzecznik Zarządu Zasobów Komunalnych we Wrocławiu. – Podczas kontroli każdy kominiarz ma przy sobie identyfikator z imieniem, nazwiskiem i numerem dokumentu. Jest zobowiązany go nam pokazać – dodaje.

Każda kontrola przewodu kominowego kończy się protokołem. – Stwierdzane nieprawidłowości co roku się powtarzają. Najczęściej odnotowujemy zabrudzone i zatkane kratki wentylacyjne, samowolne przeróbki instalacji oraz spalanie śmieci, co niszczy piece i przewody kominowe. Dlatego prowadzimy specjalny rejestr zaleceń i sprawdzamy, czy są one przestrzegane – podkreśla Katarzyna Galewska, rzeczniczka prasowa Wrocławskich Mieszkań.

W przypadku kłopotów z ogrzewaniem lub przewodem kominowym dla bezpieczeństwa swojego i sąsiadów należy zgłosić taki fakt do odpowiedniego zarządcy. Jeśli administratorem budynku jest Zarząd Zasobu Komunalnego, numery telefonów i adresy e-mail do właściwych Biur Obsługi Klienta znajdują się na stronie internetowej jednostki (www.zzk.wroc.pl). Poza godzinami pracy i w dni wolne należy kontaktować się w takich przypadkach z pracownikami BOK-ów, dzwoniąc pod telefony alarmowe. Z kolei awarie w zasobie należącym do Wrocławskich Mieszkań należy zgłaszać do Centrum Obsługi Mieszkańca lub Filii COM. Dane teleadresowe są dostępne na stronie www.wm.wroc.pl (pasek po lewej na głównej witrynie).

Jak chronić się przed czadem

Podstawowym elementem zabezpieczenia przed zatruciem tlenkiem węgla jest właściwe użytkowanie instalacji grzewczej i dbanie o jej stan techniczny oraz regularne przeglądy. W mieszkaniach i lokalach, które są ogrzewane piecami i kotłami gazowymi, warto zainstalować czujnik tlenku węgla i dymu. Urząd Miejski Wrocławia apeluje również o wymianę pieca na nowy, bardziej ekologiczny. Jeszcze do końca roku można uzyskać dotację w wysokości 15 tysięcy złotych.

- W tym roku, w ramach programu Kawka Plus, mieszkańcy miasta złożyli już ponad 2 tysiące wniosków o dofinansowanie wymiany pieca. Szacujemy, że w ramach tych wniosków oraz działań realizowanych w 118 budynkach w stu procentach gminnych uda się zlikwidować minimum 4 tys. kopciuchów – prognozuje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miasta Wrocławia. Więcej informacji na temat programu Zmień Piec można znaleźć na stronie www.zmienpiec.pl.

Ponadto Straż Miejska Wrocławia posiada pięć mierników czadu. Urządzenie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo strażników przy badaniu palenisk oraz daje możliwość prewencyjnego zbadania poziomu tlenku węgla. W wielu przypadkach potwierdzenie występowania czadu i szybka reakcja pozwoliły uniknąć tragedii.
Miasto apeluje też do innych zarządców, by kwestie bezpieczeństwa traktowali prioretytetowo.

PAMIĘTAJCIE!
* dobrze przewietrzajcie mieszkania
* nigdy nie zasłaniajcie kratek wentylacyjnych
* nie palcie w pomieszczeniach otwartym ogniem
* nie zostawiajcie urządzeń grzewczych bez nadzoru i zabezpieczenia
* korzystajcie z bezpiecznych urządzeń grzewczych
* pamiętajcie, że papieros to też źródło ognia
* nie trzymajcie w domu łatwopalnych substancji (farby, benzyna, rozpuszczalniki itp.)
* nie palcie śmieciami - to zwiększa zagrożenie zatruciem i pożarem
* zachowajcie czujność sąsiedzką: szybko reagujcie na dym, swąd, alarmujcie służby
* składowanie śmieci na korytarzach i strychach to też potencjalne źródło ognia
* zainstalujcie czujniki czadu – to skutecznie wykrywa zagrożenie

W razie podejrzeń o zagrożeniu natychmiast alarmuj służby:
* Straż Pożarna - 998
* Pogotowie Ratunkowe - 999
* Numer alarmowy – 112

Dodaj komentarz

Komentarze (0)