Trwa budowa peronów wiedeńskich na przystanku "Bzowa - Centrum Zajezdnia" [Foto]

piątek, 27.1.2023 10:00 240 0

Trwa czwarty etap budowy peronów wiedeńskich przy ul. Grabiszyńskiej. Powstaną one na przystanku "Bzowa - Centrum Zajezdnia". Obecnie roboty prowadzone są w kierunku FAT-u. Po ukończeniu przeniosą się na przystanek po drugiej stronie jezdni.

Ruch kołowy na wysokości budowy przeniesiony jest na torowisko tramwajowe. Przystanek przeniesiono kilkadziesiąt metrów w kierunku placu Srebrnego.

Perony wiedeńskie to wyniesienia jezdni tworzone po to, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym i z wózkami dziecięcymi. Jest to coraz częściej praktykowana metoda. Stosuje się je na przystankach, gdzie do tramwaju wsiada się bezpośrednio z jezdni. Przykładem zastosowania peronu wiedeńskiego są przystanki "Narodowe Forum Muzyki" na ul. Krupniczej czy "Prudnicka" na ul. Hubskiej.

Roboty potrwają kilka tygodni. Trudno określić dokładny termin zakończenia ze względu na zmieniające się warunki pogodowe.

Przebudowa przystanków „Hutmen” (kolejny przystanek w stronę FAT-u) z uwagi na toczące się nadal prace projektowe (lokalizacja wymaga ingerencji w kształt skrzyżowania), odbędzie się w drugim etapie inwestycji już w ramach odrębnego zamówienia i postępowania przetargowego.

Na przystanku "Bzowa - Centrum Zajezdnia" zatrzymują się tramwaje linii 4, 5, 11 i 74 oraz autobusy linii 124, 126 i 134 oraz nocnych 246 i 251.

Zakres prac

Zakres prac obejmuje roboty drogowe, reorganizację zieleni, budowę odwodnienia, organizację ruchu zastępczego i docelowego.
Inwestycja przewiduje wykonanie:

  • nawierzchni przystanków wiedeńskich z masy mineralno- bitumicznej ograniczonej od strony torowiska peronowym krawężnikiem kamiennym 43,5×36 cm a od strony peronu krawężnikiem kamiennym 20×30 na ławie z betonowej C12/15 z oporem;
  • chodników i peronów o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;
  • ścieżki rowerowej z masy mineralno-bitumicznej – po stronie północnej na odc. od pomiędzy istniejącym ciągiem pieszo rowerowym a wjazdem na stację benzynową
  • ścieżki rowerowej w bezpośredniej bliskości drzew z nawierzchni typu Terraway;
  • w rejonie przejść dla pieszych oraz wzdłuż peronów – pasów z płytek integracyjnych kierunkowych typu STOP;

Chodniki oraz ścieżka rowerowa ograniczone zostaną od strony zieleni obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 oraz przy nawierzchni typu Terraway – obrzeżem stalowym.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław. Wykonawcą jest firma ZABERD Sp.  z o.o. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln złotych.

zakres prac/żródło: ZDiUM

Dodaj komentarz

Komentarze (0)