Szpitale onkologiczne, w tym wrocławskie DCO: "Chcemy polepszenia sytuacji pacjentów"

wtorek, 10.5.2016 16:23 3456 0

Wszystkie najważniejsze ośrodki onkologiczne w Polsce, w tym Dolnośląskie Centrum Onkologii z pl. Hirszfelda we Wrocławiu, zawiązały zrzeszenie, które będzie zabiegać o kompleksową opiekę onkologiczną i polepszenie sytuacji pacjentów. Szpitale mają już poparcie naukowych towarzystw onkologicznych.

Prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych został dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii   – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk.

Zrzeszenie tworzą szpitale wielospecjalistyczne, które mają strategiczny charakter dla danego regionu Polski.  Ich głównym celem będzie wspieranie  i opiniowanie decyzji ministerstwa zdrowia w sprawie leczenia pacjentów onkologicznych.

- Chcemy działać wspólnie jako środowisko. Powstanie naszego zrzeszenia popierają wszystkie najważniejsze towarzystwa onkologiczne m.in. Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)  i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK),a także Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO) i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) - mówi dr Maciejczyk.

Zadania nowego zrzeszenia to: ochrona praw pacjentów, wspieranie równego dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych,  promocja badań naukowych i współpraca z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pacjenckimi.

- Powołanie zrzeszenia jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania epidemiologiczne i pogarszającą się sytuację finansową centrów onkologii - dodaje Maciejczyk.

Choroby nowotworowe to jedno z największych wyzwań społecznych, jakie stoją przed lekarzami, ale również przed ministerstwem zdrowia.

Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, że w okresie od 2016 do 2029 r. liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie o ponad 18 proc. Tylko w tym roku odnotowanych zostanie ponad 27 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych płuca.

Zdaniem członków zrzeszenia powinna powstać  kompleksowa usługa onkologiczna, obejmująca szereg obligatoryjnych i spełniających określone standardy procedur. Takie rozwiązanie zapewniłoby pacjentom bezpieczną ścieżkę leczenia, od diagnostyki po leczenie i ewentualną hospitalizację.

W Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych jest już 17 szpitali z całej Polski.

W zarządzie nowego zrzeszenia są szefowie największych szpitali onkologicznych w Polsce: prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, prof. Julian Malicki  dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i prof. Krzysztof Składowski, dyrektor  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie  - oddział w Gliwicach.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)