„Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK” – dwie wrocławskie szkoły wśród laureatów

piątek, 10.12.2021 13:13 544 0

Głównym celem konkursu pn. „Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK” była aktywna promocja szczepień przeciwko COVID-19 prowadzona w dolnośląskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego organizatorem był Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 100 tys. złotych.

Zakładanymi efektami organizowanego konkursu było wzmocnienie zaangażowania uczniów i społeczności szkolnej w działania profilaktyczne i informacyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii, a także pobudzenie kreatywności młodzieży w zakresie współczesnych form przekazu treści prozdrowotnych.

W konkursie udział wzięło 11 szkół ponadpodstawowych oraz 37 szkół podstawowych. Wszystkie prace poddane zostały ocenie komisji konkursowej, powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Każda szkoła, która została laureatem konkursu w jednej z dwóch kategorii, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Cieszę się, że młodzi ludzie tak aktywnie zaangażowali się w działania związane z promocją szczepień przeciw COVID-19, a tym samym w zapobieganie i zwalczanie epidemii. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję! – mówi Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. – W tym miejscu chciałbym również zachęcić wszystkie osoby, które nie przyjęły jeszcze szczepionki, aby  jak najszybciej to zrobiły. Pamiętajmy także o  zasadzie DDM, dzięki której jesteśmy w stanie maksymalnie uniemożliwić dalszą transmisję koronawirusa.

 

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Kategoria I - szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa w Jugowie w Zespole Szkół Nr 1 w Jugowie;
  • Szkoła Podstawowa w Ślubowie w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu;
  • Szkoła Podstawowa nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu;
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87 we Wrocławiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

  

Kategoria II - szkoły ponadpodstawowe:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku;
  • Technikum Ortopedyczne w Świdnicy;
  • Technikum Nr 2 w Legnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy;
  • Technikum Nr 4 w Legnicy w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy;
  • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)