komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

Sylwia Świsłocka-Karwot nową dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław

wtorek, 12.1.2021 14:23 , komentarze: 0 , odsłony: 133
kategorie artykułu:

Komisja konkursowa wskazała Sylwię Świsłocka-Karwot jako kandydatką na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław. Prezydent zaakceptował ten wybór. Kontrkandydatem w konkursie był Piotr Lisowski, historyk sztuki, obecnie pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław.

Sylwia Świsłocka-Karwot jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. „Plastyka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści i krytycy”, a w 1999 r. tytuł magistra historii sztuki. Od początku związana jest Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Współczesnych, najpierw jako koordynatorka programu pod nazwą „Utworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej”, od 2008 r. jako członek zarządu, a od ponad dwóch lat jako prezes. Od 2008 r. jest również pracowniczką Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki. Przez kilka lat była starszym wizytatorem w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jak również sekretarzem redakcji kwartalnika „Quart”. Pracę zawodową rozpoczynała od stanowiska asystenta muzealnego, kustosza, a następnie kuratora wystaw. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat sztuki współczesnej, w tym obszernej monografii pt. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści, dzieła, krytycy” (wyd. Via Nova, 2016).

Jest członkinią Rady Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu oraz nowo powołanej Wrocławskiej Rady Kultury przy Prezydencie Wrocławia.

Wyboru kandydatki dokonała siedmioosobowa komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia w składzie:

  1. Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW,
  2. Joanna Kobyłt – przewodnicząca zawiązku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Muzeum Współczesnym Wrocław,
  3. dr hab. Jerzy Ilkosz – przewodniczący Rady Muzeum Współczesnego Wrocław, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu,
  4. dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
  5. prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, artysta szkła,
  6. prof. Wojciech Pukocz – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu
  7. Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Decyzją Prezydenta Wrocławia w składzie komisji konkursowej zasiadał tylko jeden jego przedstawiciel, a większość miejsc zajęli przedstawiciele środowiska współczesnych sztuk wizualnych i strony społecznej.

Dr Sylwia Świsłocka-Karwot obejmie stanowisko 16 stycznia br.

 

Wasze komentarze

niedziela, 17.1.2021 22:44
niedziela, 17.1.2021 22:33
sobota, 16.1.2021 11:35
piątek, 15.1.2021 15:15
piątek, 15.1.2021 11:48
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele