Studio CeTA we Wrocławiu otwiera się ponownie na produkcje audiowizualne!

czwartek, 14.5.2020 15:07 883 0

Od 18 maja br. we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA (była Wytwórnia Filmów Fabularnych) możliwe będzie wznowienie realizacji projektów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych. Z dwóch hal zdjęciowych, którymi dysponuje instytucja, będzie można korzystać na szczególnych zasadach, wynikających z troski o bezpieczeństwo ekip w czasie pandemii.

- W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń, w tym otwieraniem niektórych instytucji kultury, CeTA ponownie zaprasza do współpracy producentów audiowizualnych, których branża mocno ucierpiała z powodu wstrzymania produkcji i realizacji zdjęć – podkreśla dyrektor CeTA Robert Banasiak. - Do ich dyspozycji są dwie hale zdjęciowe, w których możliwe jest wykorzystanie tradycyjnej scenografii lub realizacja ujęć w technologii greenscreen. Dzięki dużym przestrzeniom, zapleczu technologicznemu i odpowiedniej infrastrukturze, możliwa jest bezpieczna organizacja produkcji i planu zdjęciowego – dodaje Banasiak. 

Aktualne warunki pracy w halach zdjęciowych są znacznie bardziej restrykcyjne niż do tej pory, co wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących przy projektach audiowizualnych. Każda realizacja będzie traktowana indywidualnie, a organizacja pracy na planie, mimo pewnych ograniczeń, zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości. Od producentów wymaga się respektowania nowych zasad, dotyczących m.in. powszechnego stosowania środków higieny (np. dozowniki z płynem odkażającym, środki dezynfekujące, regularne czyszczenie powierzchni dotykowych itd.).

Zaleca się również zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do maseczek i rękawiczek. Konieczne jest także ograniczenie liczby osób obecnych na planie filmowym wyłącznie do członków ekipy, których udział jest niezbędny przy nagrywaniu danej sceny. W przypadku zasad wprowadzonych w CeTA ekipa filmowa jednej produkcji nie może liczyć więcej niż 35 osób. Dodatkowo każdy członek ekipy przed wejściem na plan filmowy zobowiązuje się do przejścia przez procedurę kontrolną oraz do podpisania i przekazania ankiety o stanie zdrowia. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz