Studentka UPWr w języku migowym zachęca do studiowania

wtorek, 10.5.2022 12:13 130 0

 „Studia na migi” - inicjatywa Zuzanny Czekaj z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, która ma ułatwić osobom głuchym lub niedosłyszącym kontynuację nauki, została nagrodzona w ogólnopolskim projekcie „Popularyzacja nie boli”.  

Organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki projekt „Popularyzacja nie boli” jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę popularyzowania wyników badań – nie tylko w gronie naukowców, ale także wśród osób, które nie są związane ze środowiskiem akademickim. Jest skierowany do studentów i doktorantów, którzy pasjonują się nauką i chcą, aby wychodziła ona poza uniwersyteckie mury. Tegoroczna edycja trwała od lutego. W tym czasie uczestnicy projektu brali udział w licznych szkoleniach, następnie zostali podzieleni na małe, interdyscyplinarne zespoły, których zadaniem było stworzenie projektu popularyzatorskiego.

Zuzanna Czekaj z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr wraz z pięcioosobowym zespołem przygotowała projekt ,,Studia na migi”. – Przyświecał nam jeden, wspólny cel – przyczynić się do budowania lepszego świata dla głuchych. Staramy się popularyzować studia, informować oraz podejmować inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na rzeczywistość tych osób – tłumaczy Zuzanna Czekaj i dodaje, że problem jest duży. Szacuje się bowiem, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a dodatkowe 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Liczba studentów głuchych lub niedosłyszących od kilku lat mieści się natomiast w przedziale 1100 - 1400 osób, w tym zdecydowana większość (ponad 90 proc.) to studenci stacjonarni. – Liczymy, że naszymi działaniami ułatwimy osobom, które chciałby studiować podjęcie tej decyzji – podkreśla studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr. 

Jedną z takich inicjatyw jest strona internetowa www.studianamigi.pl dzięki której osoby głuche lub niedosłyszący dowiedzą się, co oferują im polskie uniwersytety i politechniki oraz w jaki sposób im pomagają. Na stronie zainteresowani mogą również znaleźć informacje o rekrutacji na wybrane uczelnie, oczywiście z filmami w języku migowym.

– Wiele osób nie wie, że uczelnie są coraz lepiej przygotowane do kształcenia i wspierania osób głuchych – mówi Zuzanna Czekaj i wylicza, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zapewnia m.in. wsparcie tłumacza języka migowego, dodatkowe zajęcia z języka obcego i innych przedmiotów, dopasowane zajęcia wychowania fizycznego, materiały dydaktyczne w formie pisemnej, tablicę interaktywną ułatwiającą zajęcia z języka obcego, zdawanie egzaminów w formie pisemnej lub przy pomocy tłumacza oraz pomoc finansową i psychologiczną.

Dodatkowo w tym roku zostanie zakupiony dostęp do tłumacza zdalnego dla dziekanatów i innych jednostek administracji UPWr. – I co najistotniejsze niemal wszystkie kierunki studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są dostępne dla osób głuchych i niedosłyszących – mówi studentka.

Na stronie www.studianamigi.pl głusi mogą też zapoznać się z historiami innych niepełnosprawnych absolwentów, poznać swoje prawa akademickie i ciekawostki związane ze studiami. - Sporo nam się już udało, ale sporo jest jeszcze do zrobienia dlatego chcemy kontynuować i rozwijać projekt. W najbliższych planach jest m.in. podjęcie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, które skupiają osoby głuche i niedosłyszące – tak by nasze kolejne inicjatywy wpisywały się w ich potrzeby – podkreśla Zuzanna Czekaj.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)