STOP wrocławskiej spalarni – protest poparli wrocławscy naukowcy

wtorek, 8.6.2021 13:51 140 0

Protest STOP wrocławskiej spalarni poparli wrocławscy naukowcy. Pod listem do Fortum Corporation w Finlandii, opisującym nieetyczne praktyki polskiego oddziału Fortum, podpisało się kilkudziesięciu profesorów, reprezentujących m.in Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Treść listu: kliknij TUTAJ
List odnosi się wprost do wartości, jakie mają przyświecać Fortum Corporation oraz oddziałom tej korporacji w różnych stronach świata. Mają nimi być między innymi: odpowiedzialność, uczciwość i szacunek, a także etyczne prowadzenie biznesu poprzez transparentność podejmowanych działań. W liście sygnowanym przez wrocławskich naukowców zaprezentowano praktyki, które są złamaniem tych zasad i wartości. Oto niektóre z nich:  
Brak szacunku: budowa spalarni śmieci mimo narastającego i zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców (ponad 6000 podpisów).
Brak szacunku: nie uwzględnianie oraz umniejszanie rzeczowych argumentów mieszkańców przeciw spalarni śmieci.
Brak szacunku: budowa spalarni śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej zabudowy mieszkaniowej.
Brak uczciwości: manipulowanie opinią publiczną w temacie wiedzy mieszkańców o planowanej spalarni śmieci.
Brak uczciwości: wyrachowanie w doborze lokalizacji, wejście w partnerstwo z gminą Wisznia Mała, która będzie czerpać profity ze spalarni śmieci, gdy największe niedogodności wynikające z lokalizacji odczują mieszkańcy sąsiadujących gmin.
Brak odpowiedzialności: budowa spalarni śmieci w miejscu, który nigdy nie był przeznaczony pod przemysł.
Brak przejrzystości udział w cichym procederze dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb spalarni śmieci.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz