Stanowisko SLD ws. Mieszkanie+ we Wrocławiu i apel do prezydenta Dutkiewicza

czwartek, 22.2.2018 10:00 999 0

W związku z oświadczeniami prezesa BGK Nieruchomości, że „pierwotne założenia programu Mieszkanie+ okazały się nierealne„, czyli de facto wobec fiaska programu rządowego Mieszkanie+ wrocławski SLD apeluje do Prezydenta Rafała Dutkiewicza o wycofanie zgłoszonych do programu gruntów (17 ha) i przeznaczenie ich na budowę mieszkań komunalnych we Wrocławiu.

Obecnie w kolejce po przydział lokalu od gminy stoi ponad 1800 osób. Kolejnych około 8000 najemców zajmują lokale łączone, w bardzo złym stanie technicznym, często ze wspólnymi toaletami na półpiętrach.

Rządowy program Mieszkania Plus nie rozwiąże podstawowego problemu mieszkaniowego w Polsce, a tym bardziej we Wrocławiu. Mieszkania budowane w ramach tego programu będą zbyt drogie dla rodzin najbardziej potrzebujących dachu nad głową i jednocześnie najuboższych, gdyż czynsze ich najmu będą ponad dwa razy wyższe od tych w lokalach komunalnych oferowanych przez gminy.

Oto kilka liczb. Miesięczny czynsz najmu dla przykładowego mieszkania o powierzchni 50 m2 we Wrocławiu:

* Mieszkanie komunalne (maksymalna stawka bazowa we Wrocławiu wynosi 7,6 zł za m2) – 380 zł + media

* Mieszkania Plus bez opcji dochodzenia do własności – 995 zł + media

* Mieszkania Plus z opcją – 1228 zł + media

Tak więc,program Mieszkanie Plus w swoim założeniu nie rozwiązuje podstawowego problemu mieszkaniowego w Polsce, który dotyczy przede wszystkim osób najbardziej potrzebujących, ludzi stojących obecnie w kolejce po przydział lokali komunalnych w gminach. Mieszkania Plus będą dla nich zbyt drogie. Czynsze najmu będą bowiem w nich będą wielokrotnie wyższe od tych w lokalach komunalnych oferowanych przez gminy, a nawet wyższe niż w TBS-ach.

SLD zwraca też uwagę, że zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości środki z budżetu państwa na realizację projektu Mieszkanie Plus są przewidziane tylko do 2019 roku. Potem „Mieszkania Plus” mają być finansowane (art. 46 ustawy o KZN) z dochodów z czynszów najmu, pożyczek bankowych, dotacji Unii Europejskiej, sprzedaży mienia Krajowego Zasobu Nieruchomości, czyli gruntów zgromadzonych w tzw. banku ziemi oraz dobrowolnych wpłat lub darowizn. Projekt Mieszkania Plus nie ma więc gwarancji finansowania. Jedyną, sprawdzoną w wielu innych miastach, drogą do zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebującym  rodzinom jest rozwój budownictwa komunalnego. Polityka mieszkaniowa władz miasta przez ostatnie 12 lat uciekała od zadania budowy mieszkań komunalnych. Po wielu latach przerwy w ubiegłym roku oddanych zostało ledwie 30 takich lokali w ramach systemu TBS.

To zaledwie kropla w morzu mieszkaniowych potrzeb wrocławian. Pora na zmianę tej polityki. Wrocław potrzebuje własnego programu budowy mieszkań komunalnych, tak aby posiadane zasoby najefektywniej wykorzystać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzinom najuboższym. Przekazanie 17 hektarów terenów miejskich pod nierealny i drogi Program Mieszkanie Plus utrudni uruchomienie takiego programu.

Jest jeszcze czas wycofać się z - nierealnego i nierozwiązującego problemu mieszkaniowego niezamożnych wrocławian - programu Mieszkanie+. Zamiast angażu w Mieszkanie+ należy rozpocząć realizację budowy lokali komunalnych we Wrocławiu. Dlatego, apelujemy do prezydenta Dutkiewicza o wycofanie zgłoszonych do programu Mieszkanie Plus gruntów (17 ha) i przeznaczenie ich na budowę mieszkań komunalnych we Wrocławiu.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Komentarze (0)