Stanowisko Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka ws. projektu rezolucji PIS dot. publicznego rejestru umów

czwartek, 24.11.2022 11:54 0

Jesteśmy za dostępem do informacji i przejrzystością funkcjonowania tak miasta, jak i jego instytucji. Na co dzień, w ramach bieżącego wypełniania naszych mandatów, korzystamy z informacji spółek i jednostek miejskich.

Jednak projekt rezolucji radnych Prawa i Sprawiedliwości wynika bądź z nieznajomości prawa, bądź z nieobeznania w funkcjonowaniu miasta, bądź jest zwyczajnym aktem politycznym skalkulowanym na dezinformowanie mieszkańców i wywołanie niepotrzebnego zamieszania.

Postulaty podnoszone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości są bowiem realizowane we Wrocławiu od lat. Wszystkie zawarte w projekcie PiS dane, które miasto jest winne publikować w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, już się w nim znajdują. Podobnie, każdy ze wskazanych podmiotów na mocy obowiązującego prawa również publikuje wskazane dane w ramach Biuletynu Informacji Publicznej przynależnego danej instytucji.

Dodatkowo każdy zainteresowany ma dostęp do wnioskowanych informacji czy to w ramach przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej, czy to w ramach prawa prasowego, czy też, w przypadku zasiadających w Radzie Miejskiej, w ramach uprawnienia radnych do składania interpelacji.

Stąd nie poprzemy wniosku przygotowywanego w najlepszym razie w wyniku braku kompetencji, w najgorszym w celu wywołania zamieszania w opinii publicznej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)