Stan powietrza w mieście

środa, 7.2.2018 10:00 509 0

Dzisiaj, jakość powietrza we Wrocławiu jest zła.

Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, natomiast pozostałe osoby powinny je ograniczyć, nie zalecane jest uprawianie aktywności na zewnątrz. 

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne.

Dane pochodzą ze stacji WIOS znajdującej się przy ul. Korzeniowskiego.

Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały określone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń w zależności od kategorii indeksu.

Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonego stężenia zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)