Słuchalność stacji radiowych we Wrocławiu w I półroczu 2021

środa, 21.7.2021 14:00 190 0

Badanie: Radio Track - KBR

Kantar Polska

PRZYPOMINAMY UŻYTKOWNIKOM, ŻE ZGODNIE Z ZALECENIEM KBR, POSŁUGUJĄC SIĘ WYNIKAMI BADANIA NALEŻY STOSOWAĆ REGUŁY WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO. NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ PRÓBY I PRZEDZIAŁ UFNOŚCI, ABY UPEWNIĆ SIĘ CZY RÓŻNICA INTERPRETOWANA JAKO RÓŻNICA W POZIOMIE SŁUCHALNOŚCI NIE MIEŚCI SIĘ W GRANICACH BŁĘDU NA POZIOMIE UFNOŚCI 95%. 

lipiec 2019 - grudzień 2019 (wielkość: 42 031)
styczeń 2020 - czerwiec 2020 (wielkość: 42 011)
lipiec 2020 - grudzień 2020 (wielkość: 42 097)
styczeń 2021 - czerwiec 2021 (wielkość: 41 855)

Grupy celowe: Wrocław
Wybrane miasta: Wrocław        

Wielkość (nie ważona): 509 308 (72 068 przypadków, 4,0% całej próby)        

Braki danych usunięte po każdej zmiennej. Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%) Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika

W kolejnych latach badania podstawa estymacji wyników w raportach ulegała zmianie wskutek aktualizacji danych statystycznych raportowanych przez GUS - szczegóły w 'Opisie Badania'.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)