Skuteczna edukacja wspiera pacjentów w walce z udarem mózgu

piątek, 17.7.2020 14:07 1281 0

Podsumowanie kampanii #NieTraćSzansyNaŻycie w czasie pandemii

Dobiega końca interwencyjno-informacyjna kampania #NieTraćSzansyNaŻycie, zainicjowana w okresie pandemii jako odpowiedź na wyraźne zmniejszenie się zgłaszalności do szpitali pacjentów z objawami udaru mózgu. Poza zwróceniem uwagi na konieczność przełamania obaw przed kontaktem z personelem medycznym w obliczu zagrożenia życia, w kampanii skupiono się na podnoszeniu świadomości społecznej wokół tematyki udaru mózgu. Powstały na potrzeby realizacji kampanii portal nietracszansynazycie.pl dla wielu osób poszukujących wiarygodnych informacji, okazał się rzetelnym źródłem wiedzy nt. profilaktyki udarowej i zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia udaru – ze szczególnym uwzględnieniem restrykcji sanitarnych towarzyszących pandemii COVID-19.

Realne zagrożenie zakażeniem koronawirusem i związany z nim strach okazał się na tyle silny, że często uniemożliwiał racjonalne działania i podejmowanie właściwych decyzji wobec nagłych sytuacji zagrażających życiu, takich jak udar mózgu. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyraźnej redukcji liczby pacjentów leczonych z powodu udaru mózgu. Z tego względu pojawiła się społeczna potrzeba przypomnienia pacjentom i przekonania ich, że panująca pandemia nie ogranicza występowania innych schorzeń, w tym stanów nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu, a ignorowanie objawów może skutkować utratą zdrowia, zwiększonym ryzykiem trwałej niepełnosprawności, a nawet śmiercią.

Rozpoczęte z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych na przełomie marca i kwietnia działania – czyli w okresie najostrzejszych ograniczeń reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 w Polsce – miały charakter interwencyjny, służący przełamaniu obaw przed kontaktem z personelem medycznym. Towarzyszył im apel, aby bez odpowiedniej pomocy medycznej nie czekać w domu na samoistne ustąpienie objawów udaru, ale bezzwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. Kampania miała przypominać społeczeństwu, że unikanie szpitali i personelu medycznego podczas epidemii nie jest gwarancją zdrowia. Wręcz przeciwnie − brak reakcji lub zbyt późne wezwanie pomocy medycznej może spowodować, że wiele osób straci zdrowie i życie.

„Z moich obserwacji, w tym wziąwszy pod uwagę doświadczenia i dane deklaratywne innych ośrodków, wynika, że największe załamanie nastąpiło w połowie marca i trwało 3-4 tygodnie. Wówczas liczba pacjentów zgłaszających się z udarem mózgu mogła zmniejszyć się o ok. 30 proc. Od ponad dwóch miesięcy dostrzegamy na szczęście, myślę, że także wskutek podjętych przez nas działań, systematyczną poprawę sytuacji i stopniowy, konsekwentny powrót do stanu sprzed pandemii. Liczba hospitalizacji w prowadzonym przeze mnie dużym regionalnym centrum udarowym nie odbiega już od obserwowanej wyjściowo”mówi prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, Główny Ekspert ds. Udaru Ministerstwa Zdrowia - Mapy Potrzeb Zdrowotnych, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych.

Stopniowo, wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej i pojawianiem się apeli organizacji międzynarodowych, które stale monitorują wpływ pandemii COVID-19 na opiekę udarową, w warstwie komunikacyjnej kampanii swoje miejsce znalazły treści związane z edukacją i budowaniem społecznej świadomości na temat zagrożeń, które może powodować udar mózgu – podczas trwania pandemii COVID-19 i niezależnie od niej.

Cel edukacyjny kampanii realizowany był m.in. przez portal internetowy, który powstał na potrzeby kampanii, a który nadzorowany był pod względem merytorycznym przez ekspertów pracujących na co dzień z pacjentami po udarach. Poza Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych, projekt wsparty został przez dwie największe w Polsce organizacje pacjenckie, działające w obszarze udaru mózgu: Fundację Udaru Mózgu (www.fum.info.pl) oraz Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się Wsparcie!” (www.udarowcy.com.pl). Partnerami strategicznymi kampanii byli Boehringer Ingelheim oraz Medtronic.

Strona internetowa dedykowana kampanii www.nietracszansynazycie.pl stanowi kompendium wiedzy na temat udaru mózgu, zawiera informacje na temat postępowania w przypadku udaru w dobie pandemii koronawirusa, a także dostarcza odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania. Dodatkowo, każdy odwiedzający stronę może zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, spotami z udziałem ekspertów oraz infografikami na temat znaczenia m.in. pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, określonych badań laboratoryjnych oraz innych strategii pozwalających na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.

Cechą wyróżniającą kampanię #NieTraćSzansyNaŻycie jest sposobność do interakcji z ekspertami. Na portalu umieszczony został specjalny formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy serwisu mogli skierować pytania i wątpliwości. Wybrane odpowiedzi i komentarze ekspertów zostały zamieszczone na dedykowanej podstronie serwisu internetowego, pod adresem: www.nietracszansynazycie.pl/pandemia-a-udar-mozgu/.

„#NieTraćSzansyNaŻycie to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, szczególne choćby dlatego, że miało wymiar i charakter ogólnopolskiej kampanii, która tak szeroko dotarła do opinii publicznej. Najbardziej cieszę się jednak, że akcja mogła przyczynić się do redukcji problemu spadku zgłaszalności objawów udaru mózgu, a w konsekwencji do zmniejszenia liczby pacjentów, którzy po udarze mózgu nie powrócą do samodzielnego życia. – ocenia prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, Główny Ekspert ds. Udaru Ministerstwa Zdrowia - Mapy Potrzeb Zdrowotnych, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych, i dodaje: „Edukacja społeczna w zakresie udarów mózgu w dalszym ciągu pozostaje naszym priorytetem. Duża część społeczeństwa wciąż nie ma świadomości jak i kiedy właściwie reagować w przypadku wystąpienia potencjalnych objawów tej choroby. Działania w tym zakresie muszą być prowadzone w sposób ciągły i konsekwentny tak, aby wiedza na ten temat była powszechna i możliwie najszerzej stosowana”.

Portal nietracszansynazycie.pl ze względu na zgromadzenie w nim licznych wartościowych informacji dotyczących udaru mózgu pozostanie wciąż aktywnym źródłem wiedzy dla osób będących w grupie ryzyka oraz wszystkich zainteresowanych tematyką udaru mózgu. Dodatkowo, wszystkie dotychczas powstałe treści przeznaczone do publikacji na portalu oraz zestaw wybranych, najważniejszych pytań i odpowiedzi udzielonych przez ekspertów medycznych, zostały przygotowane w formie e-poradnika i są dostępne do pobrania na stronie internetowej kampanii.

Więcej informacji na portalu www.nietracszansynazycie.pl lub w poradniku

Dodaj komentarz

Komentarze (0)