Samorząd województwa wspiera osoby z niepełnosprawnościami

wtorek, 4.6.2024 11:38 460 0

Ponad 8 milionów złotych trafi wkrótce do dolnośląskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Samorząd województwa ogłosił dziś rozstrzygnięcia dwóch konkursów na dofinansowanie i ogłosił kolejny nabór. Szczegóły podczas konferencji prasowej ogłosili Jarosław Rabczenko – członek zarządu województwa oraz Jerzy Pokój – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

- Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy tak duże wsparcie finansowe jest przeznaczane na ten cel. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość zapoznania się z pięknem naszych gór, dlatego w najbliższym konkursie będzie również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu do turystyki górskiej - wyjaśnia Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa. 

Pierwszy konkurs początkowo zakładał wsparcie o łącznej sumie 2 milionów złotych, ale w kwietniu br. decyzją zarządu województwa podwojono tę kwotę. W sumie wpłynęło 108 ofert, a dofinansowanie o łącznej wartości 3,9 miliona złotych trafi do 89 podmiotów. Kwota pojedynczego dofinansowania mieści się w zakresie 40-50 tysięcy złotych. Wymagany był też wkład własny wysokości 5% wartości projektu. 

Dzięki wsparciu możliwe będzie m.in. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej. Projekty mogą także wspierać organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie poradnictwa psychologicznego, grupowych i indywidualnych zajęć oraz szkoleń umożliwiających włączania osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy. Wszystkie projekty realizowane będą od czerwca br. 

- Chciałbym bardzo podziękować zarządowi województwa za to, że udało się znaleźć pieniądze na te dofinansowania. Cieszę się, że będziemy mogli nie tylko hasłem, ale również czynem wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują – dodaje Jerzy Pokój, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Drugi i trzeci nabór odbywa się pod hasłem „Rok 2024 rokiem gór otwartych dla wszystkich”. Umożliwi on aktywizację osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę górską, a także pozwoli zakupić niezbędny sprzęt i wyposażenie. Beneficjentami mogą zostać osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną stosownym orzeczeniem, a w uzasadnionych przypadkach również ich opiekunowie i asystenci. W rozstrzygniętym dziś konkursie dofinansowanie otrzyma 39 podmiotów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Dodatkowo ogłoszono dziś kolejny konkurs w ramach tego działania – w ramach konkursu dostępny będzie milion złotych, a planowany termin realizacji to wrzesień-grudzień 2024 roku. Podobnie jak w poprzednich wymagany będzie wkład własny wysokości 5% a dofinansowanie tym razem sięgnie nawet 200 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)