Ruszają konsultacje społeczne. Jak zagospodarować podwórko przy placu. św. Macieja na wrocławskim Nadodrzu?

wtorek, 28.7.2020 15:03 386 0

Jak zagospodarować wnętrze podwórzowe w kwartale ulic: Henryka Probusa, Henryka Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej i pl. Św. Macieja?

To podwórze na Nadodrzu, w ścisłym centrum miasta. Jest częścią zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego. Z dwóch stron otaczają je budynki, z dwóch pozostałych ogrodzone jest murem i dawnymi zabudowaniami gospodarczymi. Od pl. św. Macieja można tu wjechać samochodem.

Kiedy konsultujemy?
28.07 – 18.08.2020 r.

Jakie cele konsultacji?

  • Zebranie opinii mieszkańców (również najmłodszych) na temat sposobu zagospodarowania podwórza  – posłużą do przygotowania koncepcji.  
  • Przeprowadzenie rozmowy na temat zakresu zadania i priorytetów działań.

Jaki zakres konsultacji?
Konsultacje będą miały na celu poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie propozycji w zakresie zagospodarowania wnętrza podwórzowego.  

Będzie ono uwzględniać:

  • wprowadzenie elementów małej architektury (w tym: stojaków na rowery, koszy na śmieci etc.), zamontowanie osłony śmietnikowej,
  • zagospodarowanie zieleni,
  • wykonanie drogi wewnętrznej wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi (z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych),
  • retencję na podwórku,
  • oświetlenie.

Na podstawie opinii mieszkańców oraz rekomendacji przekazanych przez jednostki miejskie opracowane zostaną wytyczne do sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla projektanta.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji, który zostanie przekazany projektantowi.

Jak konsultujemy?
E-FORMULARZ OPINII | 28.07–18.08.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.
PUNKT KONSULTACYJNY | 5.08.2020 r. (środa), g. 17:00–19:00 | Punkt będzie znajdował się na konsultowanym podwórku.
E-SPOTKANIE | 11.08.2020 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.  

Młodzi też mogą konsultować!
Wypowiedzieć się czego brakuje na ich podwórku. Proponujemy specjalne spotkanie warsztatowe i dostosowany formularz.

Więcej informacji:  na www.wroclaw.pl/macieja

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz