Rusza remont ulicy Świątnickiej. Zobacz szczegóły przebudowy

poniedziałek, 22.5.2023 09:33 175 0

Ulica Świątnicka to jedna z ważniejszych ulic osiedla Księże, stanowi istotne połączenie części mieszkaniowej osiedla z jego terenami rekreacyjnymi oraz ulicą Opolską. Biegnie wzdłuż działek i kameralnej zabudowy w stronę terenów wodonośnych i przepompowni.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu rozpoczyna w poniedziałek 22 maja kulminacyjny moment jej remontu. Za ponad pół miliona złotych poprawimy stan techniczny jezdni oraz chodnika od ulicy Opolskiej aż do mostku Świątnickiego. Te prace przysłużą się m.in wrocławskim seniorom i im rodzinom, bo na odcinku objętym naprawami znajduje się również Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” wspierający osoby w podeszłym wieku. Do końca czerwca powinno być wszystko gotowe.

Miasto Wrocław poprawi stan techniczny najbardziej zniszczonych odcinków jezdni oraz chodnika pomiędzy ul. Opolską i mostkiem Świątnickim. Dziś nierówności i wykruszenia nawierzchni jezdni stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, odkształcone i nierówne odcinki chodnika utrudniają przejście, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach, które są podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej.

Wykonawca, firma GM Roads Polska nie planuje zamykania drogi. W miarę postępu prac będzie wprowadzał zwężenia remontowanych fragmentów. To tak zwany remont "pod ruchem". Najpierw zdejmie starą zniszczoną warstwę asfaltu w najbardziej zdegradowanych miejscach, po czym w jej miejsce ułoży nową. W miejscu prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez uprawnionych pracowników GM Roads. Jedynie obszar przy mostku Świątnickim może wymagać całkowitego zamknięcia dla ruchu. Na mostku jest za wąsko, by pracować wahadłowo - nie zmieści się frezarka i samochody obok. Mostek jest jednak na końcu Świątnickiej i nie ma większego znaczenia dla komunikacji samochodowej.


Łącznie naprawa Świątnickiej obejmie 750 m jezdni z podziałem na dwa zadania: na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Blizanowickiej oraz na odcinku od ul. Blizanowickiej do mostku Świątnickiego. Wykonawca ściągnie po 5 cm starej zniszczonej nawierzchni i ułoży nową warstwę ścieralną. Poprawione zostaną wloty z ulic Starodworskiej i Księskiej. GM Roads naprawi też krawężniki i wyrówna pobocze z kruszywa.

Jeśli będzie potrzeba, to po konsultacji ze ZDiUMem, wykonawca poprawi lub wymieni włazy kanałowe, studzienki ściekowe, skrzynki zaworów wodociągowych i gazowych. Wymienimy też nawierzchnię bitumiczną na chodniku przy budynku Świątnicka 113 i przy Domu Pomocy Społecznej. Pojawi się też nowa nawierzchnia chodnika na skrzyżowaniu z ul. Starodworską w rejonie posesji nr 15. Tu ułożona zostanie nowa kostka betonowa 20x20x8 cm. Obniżony zostanie także krawężnik betonowy na skrzyżowaniu z ul. Księską. Tam gdzie jest zniszczone oznakowanie - pojawi się nowe. Całość prac wartych 539.922 zł zostanie sfinansowanych z pieniędzy miasta Wrocławia i remont powinien potrwać do końca czerwca 2023

Dodaj komentarz

Komentarze (0)