Rusza kampania “Nowe Prawo Taty”

czwartek, 23.5.2024 13:26 301 0

Wystartowała wspólna kampania Fundacji Share the Care i Urzędu Miasta Wrocławia “Nowe Prawo Taty”. To odpowiedź na wdrożoną w kwietniu 2023 dyrektywę work-life balance (równowagi między życiem prywatnym a zawodowym), która przyznaje ojcom m.in. prawo do 9 tygodni nietransferowanego urlopu rodzicielskiego.

 Celem kampanii “Nowe Prawo Taty” jest dotarcie do rodziców z informacją o nowych świadczeniach tylko dla ojców oraz tych prawach, które już mają. W 2022 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało 3,7 tys. ojców. W 2023 r. było ich już 19 tysięcy. To pozytywny trend, jednak to nadal tylko 7% uprawnionych mężczyzn.

-  Musimy przestać postrzegać tatę jako pomocnika mamy czy “drugiego rodzica”. Każdy tata jest równorzędnym, pełnoprawnym opiekunem. Młode pokolenia ojców chcą się angażować w opiekę nad dzieckiem i budować z nim trwałą więź, ale stereotypy płciowe funkcjonujące w obszarze rodziny w Polsce często uniemożliwiają̨ podążanie tą ścieżką. Stąd pomysł na kampanię, w której również inni ojcowie zachęcają  do zmiany i przekonują, że czas spędzony z dzieckiem jest bardzo ważnym i wspaniałym doświadczeniem – podkreśla Alina Szeptycka, Pełnomocniczka Prezydenta  Wrocławia ds. Równego Traktowania

Częstą przyczyną tak niskiego wykorzystania urlopów przez ojców jest także brak znajomości swoich praw. Nadal brakuje informacji adresowanych bezpośrednio do nich.

- Wdrożenie dyrektywy work-life balance w Polsce to krok w kierunku równości rodzicielskiej w Polsce i postrzegania ojców jako równoprawnych opiekunów dzieci. To ważne, aby ojcowie znali swoje prawa i uwierzyli w to, że ich obecność w życiu dziecka jest tak samo kluczowa jak obecność mamy – podkreśla Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care.

W ramach kampanii powstał specjalnie przygotowany, bezpłatny informator. Znalazły się w nim informacje dotyczące  praw przysługujących ojcom po urodzeniu dziecka, pełen wiedzy i ojcowskich inspiracji. Promocja akcji będzie prowadzona w mediach internetowych i na profilach społecznościowych miasta, w komunikacji miejskiej, portalach miasta oraz klubach dla rodziców. Więcej na temat akcji na stronie: https://teamrodzina.pl/prawa-taty/oraz https://www.wroclaw.pl/miasto-rownosci/       

Kampanię realizuje Fundacja Share the Care we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Wrocławia ds. Równego Traktowania.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)