Renowacja Mostu Zwierzynieckiego i zmiany w organizacji ruchu na ul. Strachowskiego i Daliowej

sobota, 9.10.2021 13:41 409 0

Rozpoczyna się renowacja mostu Zwierzynieckiego – od soboty chodnik po stronie północnej zostanie wyłączony z ruchu.

  • Renowacja obejmie oczyszczenie, konserwację oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i kamiennych
  • Część chodnikowa zostanie wyremontowana, wykruszony i spękany asfalt zastąpią płyty
    z granitu promieniowanego
  • Modernizacja dotyczy również infrastruktury ukrytej w chodnikach: wodociągu, sieci energetycznej oraz ciepłowniczej
  • Prace konserwatorskie obejmą również badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki mostu z 1897r.

Już podczas najbliższego weekendu rozpoczną się prace remontowe i konserwatorskie na moście Zwierzynieckim. To oznacza zamknięcie chodnika po stronie północnej,na którym staną elementy rusztowania. 

Od soboty 8 października ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał chodnikiem po stronie ogrodu zoologicznego.   Zabezpieczenia elementów rusztowania spowodują konieczność lokalnego zwężenia na jezdni prowadzącej ruch w kierunku do ul. Skłodowskiej – Curie. Przez cały czas trwania robót most będzie jednak w pełni przejezdny dla samochodów i tramwajów.

- Most Zwierzyniecki jest jedną z najstarszych czynnych przepraw z utrzymanym ruchem kołowym i tramwajowym we Wrocławiu. Pierwotnie w miejscu tym funkcjonowała od 1655 roku przeprawa drewniana, obecny kształt i wygląd mostu jest efektem prac inżynierskich i architektonicznych z 1897 roku. Rozpoczynana właśnie inwestycja ma na celu wyremontowanie części chodnikowej mostu oraz przywrócenie secesyjnemu zabytkowi blasku – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Właśnie dlatego w ramach zaplanowanej inwestycji, prócz prac sieciowych, drogowych oraz inżynierskich, zostaną wykonane kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie:  czyszczenie i konserwacja elementów kamiennych i stalowych, zabezpieczenie ich powłoką antykorozyjną i antygraffiti.

- Cztery cokoły wykonane z czerwonego piaskowca zostaną kompleksowo odrestaurowane i wzmocnione. Brakujące stalowe i kamienne elementy będą odtworzone, sieci uzbrojenia podziemnego biegnące w chodnikach (ciepłownicza, energetyczna i wodociągowa) również zostaną przebudowane – dodaje Ewa Mazur ze ZDiUM.

W zakresie robót budowlanych przewidziano także badania stratygraficzne, w celu ustalenia oryginalnych barw mostu Zwierzynieckiego wykonanych w 1897 roku. Wyniki badań posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji MKZ o kolorystyce mostu. Wstępnie dla celów projektowych założono jednak, że będzie to tonacja kolorystyczna zbliżona do obecnej.

Realizacja zaplanowanych robót wymaga wykonania rusztowań na samym moście oraz rusztowań podwieszanych, które będą wykorzystywane przez cały czas trwania prac sieciowych, renowacyjnych i konstrukcyjnych.

Roboty  konstrukcyjne  dotyczą wykonania  nowej  płyty  chodnikowej,  naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz zabezpieczenie antykorozyjnego konstrukcji stalowej i betonu. Roboty renowacyjno - odtworzeniowe dotyczyć będą stalowych i kamiennych elementów zabytkowych. Roboty branżowe obejmą:

- montaż nowych kanałów technologicznych MKT,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- remont istniejącej sieci ciepłowniczej,

- wymianę osłon (otuliny) sieci ciepłowniczej,

- demontaż nieczynnej sieci trakcji tramwajowej na moście.

Prace przeprowadzi konsorcjum firm – Probudowa sp. z o.o. oraz ROTOMAT sp. z o.o. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 9,3 mln. zł. Prace powinny zakończyć się latem przyszłego roku.

Zmiany w organizacji ruchu  na ulicach Strachowskiego i Daliowej

W sobotę 9 października zmieni się docelowo organizacja ruchu kołowego na ulicach Strachowskiego i Daliowej.

Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu, zostają wdrożone na polecenie organu zarządzającego ruchem.

Na ulicy Strachowskiego pojawi się czasowy zakaz skrętu w ul. Nenckiego:

  • w godz. 6:45-9:00 kierowcy jadący ul. Strachowskiego od Kurpiów do Zwycięskiej nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Nenckiego (w kierunku Unruga).
  • Na wlocie ul. Nenckiego stanie znak B-5 – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, usunięty natomiast zostanie znak B-36 – zakaz zatrzymywania się.

Z kolei na ulicy Daliowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku od nru 1 do skrzyżowania z ul. Pawłowicką.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)